Tufft att bli påmind om den egna politiken

Svar till Moderaterna och Liberalerna angående utförsäljning av Hässleholms Sjukhus.

Det verkar vara en öm tå för Moderaterna att bli påminda om sin egen politik. Det är därför de kallar oss för trollfabrik när vi ifrågasätter den. Det verkar som att Moderaterna har glömt att de i intervjuer i samband med deras presentation av partiets valmanifest varit tydliga med att Hässleholms sjukhus finns med på deras utförsäljningslista.

Liberalerna är betydligt mer sansade i sitt debattsvar. Men de avstår från att lämna ett klart besked om vad det tycker om moderaternas vallöften om att sälja ut två sjukhus i Skåne. Moderaterna pekar ut Hässleholms sjukhus som ett av de som kan komma att privatiseras. Vi tycker att väljarna förtjänar besked i den här frågan.

Vi socialdemokrater är oroliga för en utförsäljning (entreprenadutsättning som Moderaterna vill kalla det i sitt valmanifest) av flera skäl. Dels handlar det om att verksamheten kan kastas in i otrygghet och osäkerhet när det görs en eventuell upphandling. Vi vet av erfarenhet från andra upphandlingar att de ofta överklagas, att det blir långa rättsprocesser och ibland även konkurser. Det var inte många år sedan det var en stor ambulanskonkurs i Skåne som även drabbade Hässleholm. Sådan osäkerhet är inte bra för den högkvalificerade sjukvård som bedrivs på sjukhuset i Hässleholm.

En annan rimlig och legitim farhåga är vad som händer med de tänkta investeringarna. Det finns idag långt gångna planer på att investera en kvarts miljard i nya operationslokaler på sjukhuset i Hässleholm. Detta är en nödvändighet för att verksamheten ska kunna fortsätta att utvecklas. Vi känner oss inte trygga med att de blir verklighet om sjukhuset ska förberedas för en entreprenadutsättning.

Ska sjukhuset i Hässleholm kunna bli ett verkligt centrum för ledplastik, som Liberalerna för fram, så måste det få trygga och långsiktiga spelregler. Vi socialdemokrater lämnar tydliga besked. De planerade investeringarna måste genomföras och Moderaternas privatiseringsplaner stoppas.

Irene Nilsson och Anders Wallentheim
Regionfullmäktige kandidater

facebook Twitter Email