Tyckande inte fakta

Svar till Douglas Roths insändare ”Framtiden i Hässleholms kommun”.

Nu märks det tydligt och klart att det är val snart men man tycker att kommunfullmäktiges ordförande ändå kunde hålla sig till fakta.
Vad gäller folkomröstningen om paviljongen på T4 så var det nog betydligt fler partier än Socialdemokraterna som var negativa till en folkomröstning. Så när du säger att det framför allt var Socialdemokraterna som var negativa så är det ju ditt tyckande och inte fakta. Du med flera skriver alltid att det var ca 5000 namnunderskrifter när det i själva verket var 4 266. Av dessa godkände en enig valnämnd endast 354 namn. Ärendet gick till fullmäktige och 41 ledamöter mot 20 beslutade att inte genomföra folkomröstningen. Ditt parti stod bakom det beslut som togs förutom en ledamot. Detta är den krassa sanningen Douglas.
Du behöver inte oroa dig över vårt samarbete i det rödgröna blocket, det fungerar bra och vi har stor tilltro till varandra. Ert samarbete i restalliansen kan man ju klart ställa sig mer frågande till. Ni har väl inte varit helt eniga i bl.a. fiberfrågan, ändring av detaljplanen på T4 (paviljongen) eller rivningen av huset på Åkaregatan. Så kasta inte sten när du sitter i glashus.
Din kritik om att inte vilja samarbete med andra partier får stå för dig. Den tidigare Kommunstyrelseordförande, dåvarande oppositionsråd, fick frågan vid flera tillfällen om det fanns en möjlighet att samtala kring budgeten. Vi i det rödgröna blocket fick inte ens ett svar. Om ni nu inte ville så kunde man åtminstone svarat nej. Men från Moderaternas sida pratar man hellre med Sverigedemokraterna och varje parti gör naturligtvis som man vill men skyll då inte på oss om att samtal inte förts.
Det är sant att er budget gått igenom men det är vår politik som styrt under 2015-2016. 2016 hade kommunen ett av de starkaste resultaten någonsin och trenden var nu bruten, inkomsterna var större än utgifterna. Det är fortfarande er budget som styr, nu med er vid rodret. Prognosen detta år är ett minusresultat.
Men det största lågvattenmärket är väl ändå att kommunfullmäktiges ordförande går ut och uppmanar att våra medborgare inte ska rösta på Socialdemokraterna. Man brukar normalt berätta om varför man ska rösta på det parti man tillhör. Det hör till god ton och rent spel i en valrörelse. De oskrivna reglerna som funnits mellan de politiska partierna verkar nu vara ett minne blott.

Lena Wallentheim
oppositionsråd
Irene Nilsson
2:e vice ordförande Kommunfullmäktige

facebook Twitter Email