Utarma inte Hästveda

Insändare skickad till Frilagt och Norra Skåne.

Jag tänkte resonera lite runt nedläggningen av vårdcentralsfilialen i Hästveda samt en liknelse med kollektivtrafiken. Beslut om båda dessa verksamheter tas i Regionen. 

Lisa Flinth (L) var tydlig med att både hon och hennes parti stödjer förslaget att lägga ner vårdcentralsfilialen med tillhörande BVC i Hästveda. Argumenten för detta var att det fanns för få besökare samt att marknaden skulle kunna lösa Hästvedabornas problem.

Till att börja med så ifrågasätter jag om man tänkt genom logiken i att först argumentera för att besöken är för få för att sedan tro att marknaden ska lösa problematiken? Vilket vinstdrivande företag är det man tänker skulle ge sig på ett sådant upplägg? I sann högerpolitisk anda så har man en övertro på marknadens lösningar och i samma andetag drar man också slutsatser som i Hästveda, är det inte lönsamt så lägger vi ner.

Vi har sett liknande resonemang när man drar ner på kollektivtrafik till och från landsbygden. Man drar in på antalet turer med hänvisning till för få resenärer och bristande lönsamhet. 

Häri finner ni några av de stora skiljelinjerna mellan våra politiska partier. Mitt politiska engagemang grundar sig bland annat i att vi ska kunna leva och bo i Hela Skåne. Då måste vi också resonera annorlunda kring kollektivtrafik och tillgänglighet till vård. Dessa verksamheter behöver inte vara lönsamma i alla lägen. Dessa verksamheter handlar mer om den samhällsservice vi som invånare ska kunna förvänta oss, även Hästvedabor. 

För visst är det så att Hästvedabor betalar lika hög Regionskatt som resten av invånarna i Region Skåne.

Thomas Lindell
Ordförande Socialdemokraterna
Hässleholms kommun

(Region Skåne styrs av Liberaler, Kristdemokrater, Moderater med stöd av Sverigedemokrater)

facebook Twitter Email