Vad säger Moderaterna nej till

Svar till Lars Johnsson och Lina Bengtsson ang. höghastighetsjärnväg.

Det märks tydligt att nu är det valrörelse, men ska man skriva en insändare mot höghastighetsjärnvägen så bör man väl nämna de förslag som diskuterats med Region Skåne också. Dessutom heter projektet i den infrastrukturplan som togs i juni månad, Nya Stambanor. Tror att de flesta håller med om att en ny stambana behöver byggas, det finns helt enkelt inte plats för fler tåg att köra på Södra stambanan. Utredningar visar att det är oerhört svårt att bygga den nya järnvägen helt utmed den befintliga stambanan. Regionen bjöd in kommunerna Lund, Eslöv, Höör och Hässleholm för att man skulle kunna ena sig om att presentera en alternativ dragning av spåren mot det som Trafikverket visat upp med sina korridorer. Ett förslag togs fram från regionen som kommunerna sa ja till och som Trafikverket lovat att titta vidare på. Vill bara poängtera att det finns sträckor i det förslaget där tågen kommer att kunna köra upp till 300 km, dvs höghastighetståg/snabbtåg. Det har väl ni Moderater sagt ok till? Vad sen gäller dragningen in i Hässleholms kommun så finns en stor samstämmighet bland partierna, där vi gärna ser en dragning öster om Sösdala mot riksväg 23, bygga på pelare alternativt gräva ner för att värna Hovdalaområdet, ingen kopplingspunkt söderut och ett centralt stationsläge. Alltså säger vi nej till en dragning via Matteröd. Nu har regeringen avsatt pengar för att man ska kunna planera de kvarstående etapperna av stambanan, för vår del Linköping-Hässleholm via Jönköping. Trafikverket har ännu inte fått något uppdrag att ta fram sträckningen och att i det läget gå ut och göra våra kommuninvånare oroliga och upprörda över något vi idag inte känner till är ansvarslöst av er. Vår infrastrukturminister Tomas Eneroth har gett ett uppdrag till Trafikverket att de ska ha en god dialog och försöka hitta lösningar som kommuner och regioner kan ställa sig bakom.
Så min fråga till er är, vad säger ni nej till.

Lena Wallentheim
Oppositionsråd

facebook Twitter Email