Vad ska ni spara på?

I restalliansens budget för 2020 har man lagt 10,75 miljoner i besparing för Socialnämnden.

Är detta ditt mål Robin Gustavsson?

Var tänker du ta dessa besparingar?

Det är 22 tjänster som du vill dra ner. Ska du lägga ner gamla Kvarngården i Stoby? Det räcker ändå inte, detta skulle endast innebära en besparing på 7,5 miljoner.

Var ska vi då ha vår missbruksbehandling? Eller du tror också som Kenny Hansson att det blir billigare med utmaningsrätt och att lägga ut det i privat regi? Det har vi ju bevis på att det inte blir.

Vi har precis ändrat organisationen på Socialförvaltningen för att få den effektivare och bättre från och med 1 april. Personalen har inte hunnit landa i den nya organisationen. Arbetsmiljöansvar som vi är ansvariga för ska vi inte prata om, i dag är den helt obefintlig. Arbetsbelastningen ökar hela tiden med ett samhälle som vi i dag har, med många mörka krafter som vill styra, spara och lägga ner. Familjerna får det jobbigare. Skolan får mindre stöd och mindre budget, detta påverkar givetvis barnen som behöver extra stöd, vilket i sin tur ökar belastningen på Socialförvaltningen. Fler barn och ungdomar mår psykiskt dåligt.

Vad gör då restalliansen i Hässleholm? Jo, drar ner budgeten för förebyggande insatser både i skolan och på Socialförvaltning. Inga förebyggande insatser innebär för mej att restalliansen biter sig i svansen. Kostnaderna kommer som en bumerang.

Menar du Robin Gustavsson att du ska lägga ner gamla Kvarngården, eller ska du stänga ungdomsboendet? Om jag uppfattat dej rätt ska vi bara satsa på barn och unga, ska då de som är över 18 år sitta framför stadshuset allihop?

Kanske ska du stänga Nattjouren? Då får du själv ta diskussionen med de hemlösa och HIH (Hemlösa i Hässleholm) vilket jag gjorde senast.

Eller är det Barn och ungdomssupporten som du ska stänga? Med alla föräldrautbildningar och samtal med föräldrar som behöver stöd (ca 300 familjer per år).

Familjens hus har ju varit i farozonen länge det är kanske denna du ska stänga?

Här vet vi att samarbetet mellan förvaltningarna i kommunen och Region Skåne gör stor skillnad på kostnader som vi annars får i framtiden.

Vi måste satsa på att fler flyttar till vår kommun för att öka skatteintäkterna. Men vem vill flytta till en kommun som bara sparar. Det går inte att bromsa i en uppförsbacke då rullar du bara neråt och tillbaka. Du måste både gasa och bromsa.

Vilket innebär att vi måste börja bygga, det är redan sent men bättre sent än aldrig.

Framtidstro är det vi behöver i Hässleholm.

Lena Nilsson
Andre vice ordförande
Socialnämnden

facebook Twitter Email