Välkommen till medlemsmöte den 23 november

På dagordningen: Kommunala budgeten, val och nomineringar till riksdag, region och kommun. Anmälan om deltagande senast 18 november till hassleholm@socialdemokraterna.se.

facebook Twitter Email