Våra gruppledare för nästa valperiod utsedda

På medlemsmötet den 21 november utsågs gruppledare för styrelser och nämnder samt nomineringar till Regionfullmäktige och Riksdagen. Samtliga val beslutades i enighet.

Nominerade till Riksdagslistan blev Anna Wallentheim, Leif Nordin och Meta Jarl.

Nominerade till Regionfullmäktigelistan blev Irene Nilsson, Anders Wallentheim, Lena Nilsson, Jonny Holst, Linda Ingvarsson, Leif Nordin, Meta Jarl och Annelie Cederberg.

Det var också val till gruppledare för nästa mandatperiod. Till de olika styrelserna och nämnderna utsågs följande personer:

Kommunfullmäktige – Irene Nilsson

Kommunstyrelsen – Lena Wallentheim

Barn- och utbildningsnämnden – Joachim Fors

Omsorgsnämnden – Christer Welinder

Socialnämnden – Lena Nilsson

Fritidsnämnden – Connie Asterman

Kulturnämnden – Johan Lindman

Byggnadsnämnden – Monica Ero

Tekniska nämnden – Benny Petersson

Miljönämnden – Camilla Lindoff

Revisionen – Britta Arvidsson

Hässlehem AB – Bengt Andersson

Hässleholms Miljö AB – Ola Lindahl

Hässleholms Vatten AB – Andreas Dahlberg

facebook Twitter Email