Vi sade nej till att sparka förvaltningschef för skolan

Svar till restalliansen

När man läser insändaren i lördagens tidning från Lars Johnsson, Robin Gustavsson och Agneta Olsson Enochsson blir man djupt bekymrad över vad som ska ske de kommande åren med förskolan och skolans verksamheter. Moderater, Kristdemokrater och Liberaler slår sig för bröstet för att de skjutit till 52 miljoner till Barn- och utbildningsnämnden, men de glömmer bort att berätta vissa detaljer. Ca 32 miljoner av tillskottet är fasta kostnadsökningar såsom löneökningar, hyres- och lokalkostnader. Inget som Barn- och utbildningsnämnden kan påverka och alla nämnder kompenseras för detta. Ytterligare 2 miljoner av tillskottet avser pengar man fått från statens budgetproposition, samordnare för teknikcollege, samarbete tre förvaltningar mm. Barn- och utbildningsnämnden äskade 79 miljoner och fick 18 miljoner i budgeten för 2019.

Förvaltningschefen har ärligt då konstaterat att man inte kan hålla den budget som Kommunfullmäktige har fastställt, om man ska bedriva verksamhet som följer skollag, förordningar och kommunala mål om att alla barn ska få bli sitt bästa.

Konsulter har i en genomlysning påpekat att man kan spara pengar om lägger ner bygdeskolor och skapar större skolenheter. Det säger vi och en majoritet i politiken nej till.

Restalliansens politiker säger i sin insändare att det är vår skyldighet som politiker att agera. Det är så man ta ansvar.

Det ansvaret innebar att M, KD, L och SD sparkade en förvaltningschef som står upp för och värnar alla barn, elever och personal och en förvaltningschef som enligt politiken inte får göra vissa besparingar. 

Hur kan man som politiker och arbetsgivare agera så mot vår personal. 

Vi Socialdemokrater sade nej till att sparka förvaltningschef Eva Andersson.

Lena Wallentheim
Joachim Fors

facebook Twitter Email