Vi Socialdemokrater tror på den kommunala verksamheten

Svar på insändare i Norra Skåne den 6/12 med rubriken ’’Vad gör S åt psykisk ohälsa i arbetslivet?’’ undertecknad av Stefan Larsson (M) och Anna Mannfalk (M) ang. Fontänhusen.

Fontänhuset startade i New York 1948. I Malmö startade Fontänhuset 1984.

Det är ingen tvekan att vi Socialdemokrater vill förbättra hälsan och öka möjligheterna att stoppa social och ekonomisk isolering för människor som lever med allvarlig psykisk sjukdom. Vi Socialdemokrater i Hässleholm har en uppfattning om att vi kan göra detta i offentlig regi, om pengar tillskjuts motsvarande som Fontänhuset var budgeterat i restalliansens budget för 2022.

Det är en beaktansvärd verksamhet som bedrivs i Fontänhusen. Det finns säkert idéer och tankar som vi kan ha nytta av även i den offentliga verksamheten. Det krävs att vi har patienter som har ”rätt diagnos” dvs lättare psykisk sjukdom, eftersom det är arbetsinriktad rehabilitering. Det vänder sig till personer som varit i kontakt med psykiatrin.

Vi hade möte med en styrelseledamot av Fontänhuset i Helsingborg för ca 5-6 år sen genom FINSAM Skåne nordost, då jag satt som Ordförande i FINSAM. Vi gjorde då en undersökning med hjälp av professionen, dvs Psykiatrisamordnare från Hässleholm och Kristianstad. Dessa som jobbar med psykiatri patienterna.

Enligt det svar som vi fick fram då var att de patienter som finns i Hässleholm och Kristianstad har större behov av vård. De har diagnoser som kräver mer personal och behandling.

Vi har i dag stöttecenter som är en mycket bra verksamhet inom Omsorgsförvaltningen i Hässleholm. Här jobbar personalen med unga vuxna med psykisk sjukdom för att stödja och utveckla dem. Här finns säkert erfarenheter som kan utvecklas vidare för att också kunna delge Arbetsmarknadsförvaltningen när vi vill starta denna form av verksamhet. Jag är övertygad om att vi då kan få ytterligare fler i arbete.

I debattartikeln som Stefan Larsson(M) och Anna Mannfalk (M) skrivit insinuerar de vad jag tycker vilket inte alls stämmer. Vilket jag också beskrev på Kommunfullmäktige. Vi Socialdemokrater tror på den kommunala verksamheten.

Om det skulle vara så att ingen i Hässleholms kommun blir utförsäkrade eller att alla skulle få den insats kom krävs för att komma i arbete. Då hade ju Stefan Larsson gjort ett bra jobb. Vilket han inte kan få kredit för eftersom så inte är fallet. Stefan sitter som Ordförande i Arbetsmarknadsnämnden vilken har ansvar för att invånarna i Hässleholms kommun kommer i arbete eller studerar.

Vi Socialdemokrater ser det inte som Moderaterna att allt privat blir billigare. Vi Socialdemokrater ser att här finns närheten inom den kommunala verksamheten mellan Ljusglimten som är dagligverksamhet för personer med psykisk sjukdom och Arbetsmarknadsenheten som ska få alla kommuninvånare i arbete eller studier. För att få alla kommuninvånare i arbete eller studier tror vi på kommunens verksamhet och att denna kan utvecklas mer om mer resurser tillsätts även för personer med psykisk sjukdom.

Lena Nilsson
Andre vice ordförande i Socialnämnden
och ledamot i Arbetsmarknadsnämnden

facebook Twitter Email