Vi står upp för kvinnor och mäns lika rättigheter

För 100 år sedan tog man det första stora steget till allmän och lika rösträtt, detta genom beslut av 1919 och 1921 års riksdagar. Genom dessa beslut fördubblades den svenska väljarkåren och reformen innebar att kvinnor både fick rösträtt och att de kunde bli valbara till riksdagen. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett intensivt påverkansarbete och beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Men inte bara det, reformen var också ett viktigt steg för jämställdheten i vårt land.

Idag, den 8 mars, firar vi den internationella kvinnodagen. För oss Socialdemokrater är det självklart att vi i vårt starka samhälle står vi upp för allas rättigheter. Oavsett om du är man eller kvinna, pojke eller flicka eller hur du än identifierar dig. Vi vet att ett jämställt samhälle ger ett tryggare Sverige. Och trots att Sverige i flera internationella undersökningar hamnar i absoluta toppen av världens mest jämställda länder behöver vi fortsätta arbeta för att förbättra jämställdheten och jämlikheten. Fortfarande har kvinnor lägre löner än män och sämre möjligheter att utvecklas i arbetet. Fortfarande är kvinnor mer utsatta för hat, hot och diskriminering. Fortfarande sitter det färre kvinnor på chefspositioner och på ordförandeposter. Sverige är inte jämställt.

För oss Socialdemokrater är det därför viktigt att arbetet kring jämlikhet och jämställdhet måste öka, inte minska. Arbetet med att minska hot och hat i det offentliga rummet måste öka. Arbetet med att minska diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning eller ålder måste öka. Arbetet med att stoppa offentliga medel till organisationer som kränker mänskliga rättigheter eller undergräver demokratin måste öka. Och vi vill se kraftfulla insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Det som borde vara en självklarhet 2019, nämligen tron på människors lika värde ifrågasätts idag inte bara i Sverige utan runt om i Europa. Därför är Europaparlamentsvalet den 26 maj kanske viktigare än någonsin.

Extremhögerns representanter i Europaparlamentet har stadigt växt och i dag är de över 100 av 751 ledamöter och opinionsundersökningar inför valet visar inte på någon minskning. Extremhögerns representanter i Europaparlamentet är ett hot inte bara mot EU som institution utan påverkar också politiken här i Sverige. Dessa partier driver en kvinnofientlig politik som skulle föra jämställdhetsarbetet bakåt och som vill beröva kvinnor deras rätt till sina kroppar genom tex inskränkt aborträtt.

Vi socialdemokrater vill sätta stopp för krafter som vill öka klyftorna, ta ifrån kvinnor deras rättigheter, som förnekar klimatutmaningarna och som vill begränsa yttrandefrihet och demokratiska rättigheter. Vi vill fortsätta jämställdhetsarbetet inte bara i Sverige utan i hela EU. Vi vill att kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv.

Vår rörelse är en feministisk frihetsrörelse på demokratins grund. Vi viker aldrig från våra progressiva värderingar. Vi vill mer!

Anna Wallentheim, riksdagsledamot (S) Hässleholm
Irene Nilsson, ordförande Socialdemokraterna Hässleholm
Ann Olausson, ordförande S-kvinnor Hässleholm

facebook Twitter Email