Vi varnade för risken att förlita sig på privata aktörer

Alliansstyret i Skåne förlitar sig helt på privata aktörer när nu vaccinationerna för alla i åldern 18-59 år som inte tillhör riskgrupp drar igång. Det har lett stora vita fläckar i tillgängligheten.
Från början var det tänkt att de privata aktörerna skulle öppna 160 vaccinationsplatser, men när vaccinationsleveranserna blev lägre än förväntat drog sig en av de stora ur och samtidigt lämnade Alliansstyret till de kvarvarande aktörerna att i hög utsträckning styra var vaccinationsplatserna skulle ligga.
Enda geografiska kravet blev att det skulle finnas en i varje kommun. Av de planerade 160 platserna blev det bara 57 och de flesta är placerade i centralorterna.

Vi socialdemokrater varnade för riskerna med att nästan helt förlita sig på privata aktörer. Det är risker som består. Vad händer om fler aktörer väljer att hoppa av innan alla skåningar fått sitt vaccin? Den frågan är idag obesvarad.
Vi har föreslagit att Region Skåne också ska se över om det går att använda sig av sitt väl utbyggda nät av vårdcentraler.
Vi hoppas fortfarande att allianstyret är beredda att göra om, och göra rätt. Annars är risken stor att Skåne även framledes hamnar efter med vaccinationerna.
Använder vi vårdcentralerna, både de privata och offentliga, skulle vi få en bättre geografisk spridning.

Detta är tydligt i norra Skåne där det nu ofta blir långt till närmsta vaccinationscentral samtidigt som det finns vårdcentraler i till exempel i Vittsjö, Bjärnum och Tyringe som hade kunnat nyttjas för att avlasta och snabba på vaccinationsprocessen.
Vaccinationerna är en kamp mot klockan, ju fortare det går desto fler kan vi skydda mot allvarlig covidsjukdom.

Vi socialdemokrater är oroliga för att minskningen av antalet vaccinationsplatser och koncentrationen av sådana platser till centralorterna kommer att göra att vaccinationsprocessen drar ut på tiden.
Ingen ska behöva avstå från att vaccinera sig på grund av bristande tillgänglighet.
Vi har respekt för att det finns svårigheter att planera när prognoserna för kommande vaccinleveranser hela tiden förändras, men just därför måste vi få till ett robust system som inte är helt beroende av privata aktörer.

Henrik Fritzon
regionråd Region Skåne
Lena Wallentheim
oppositionsråd Hässleholm
Irene Nilsson
andre vice ordförande i sjukhusstyrelsen Hässleholm

facebook Twitter Email