Vill behålla Ballingslövs skola

På barn- och utbildningsnämndens möte, torsdagen den 21 november kommer ett ärende om att förändra Ballingslövs skola. 

Man vill göra om skolan till en F-3 skola tillfälligt. Men när vi granskar ärendet mer ingående så kan man lätt läsa ut att detta beslut är början på nedmonteringen av Ballingslövs skola.

Vi vill inte se en ytterligare nedmontering av samhällsservicen på landsbygden. De försämringar som redan skett med nedlagda servicekontor och torrlagd simbassäng i Sösdala är mer än tillräckligt. Vi känner en stark oro att detta är ett steg mot en nedläggning. 

Därför säger vi ett bestämt nej på förslaget att ”tillfälligt” förändra Ballingslövs skola.

Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden
Joachim Fors
Monica Ero
Johan Lindman
Diana Hagman 

facebook Twitter Email