Vilken sida av historien vill Moderaterna stå på?

DEBATT. I takt med att Sverigedemokraternas inflytande växer, blir exemplen allt fler på partiets syn på yttrandefrihet och kulturens frihet. De partier som nu samarbetar med Sverigedemokraterna behöver svara på hur de förhåller sig till partiets aggressiva attacker mot yttrandefrihet och kulturens frihet. Vilken sida av historien vill M och KD stå på?

Sverigedemokraterna har länge varit tydliga om att de vill strypa anslagen till många kulturverksamheter. I de kommuner partiet numera har inflytande och makt har vi sett stora nedskärningar på folkbildningen och den fria kulturen.

Den senaste månaden har Sverigedemokraterna polisanmält Norrköpings stadsmuseum, hotat ABF Skåne med indragna anslag och försökt kalla in SVT-chefer till riksdagen på förhör.

Efter andra världskriget etablerades en enighet från höger till vänster om de grundläggande principerna för den demokratiska styrningen av kultur och media. En svensk modell i kulturpolitiken har utvecklats baserad på frihet, oberoende och armlängds avstånd. Det offentliga ska ge alla som lever i Sverige förutsättningar att utöva och uppleva kultur, men inte styra över kulturens innehåll.

Dessa strukturer har tjänat Sverige väl, och bidragit till en stark och robust demokrati byggd på en stor tillit till varandra. Men efter valet 2018 är grundprinciperna för svensk kulturpolitik under attack. Därför samlas nu socialdemokratiska kulturpolitiker från hela södra Sverige i Sölvesborg.

När Sverigedemokraterna höjer tonläget mot den fria kulturen och folkbildningen, hade vi hoppats att alla andra partier skulle vara en gemensam stark kraft för en fri och oberoende kultur i hela Sverige. Efter att allianssamarbetet spruckit nationellt, har Moderaterna och Kristdemokraterna alltmer närmat sig Sverigedemokraterna i kulturpolitiken. I flera kommuner där partierna styr gemensamt slås kultur- och folkbildningsverksamheter sönder.

Vi tror inte att moderater eller kristdemokrater egentligen vill genomföra Sverigedemokraternas politik, och rasera den svenska modellen i kulturpolitiken. Men i ett antal kommuner har de offrat kulturen på altaret för att få politisk makt. Konsekvenserna kan bli ödesdigra för förutsättningarna för ett fritt och oberoende kulturliv och en livskraftig demokrati.

Vilken sida av historien vill Moderaterna och Kristdemokraterna stå på?

Lawen Redar (S)
kulturpolitisk talesperson
Helén Pettersson
förbundsordförande ABF
Johanna Beijer (S)
oppositionsråd Sölvesborg
Markus Alexandersson (S)
ordförande AK Sölvesborg
Jenny Önnevik (S)
gruppledare i Bromölla
Lena Wallentheim (S)
oppositionsråd Hässleholm
Henrik Andersson (S)
gruppledare i Hörby
Alex Bergström (S)
Regionråd
Rikard Larsson
ordförande ABF Skåne
Patrik Hansson
ABF Blekinge

facebook Twitter Email