Vilket Hässleholm vill vi lämna över till våra barnbarn?

Hässleholm har behov av att skapa ett målprogram som syftar till att skapa goda livsmiljöer, god folkhälsa och en stad som är trygg och säker för våra medborgare. För att skapa en hållbar utveckling bör vi satsa på arbete och utbildning, barn och ungas uppväxtvillkor, boende och stadsutveckling, hälsa och levnadsvanor, hälsosamt åldrande, miljökvalitet samt trygghet och säkerhet. Det är lätt att se att förändringar i ett av områdena påverkar de andra, något som bekräftar att det måste finnas ett helhetsperspektiv i arbete för en hållbar utveckling.

Som ett led i hållbarhet ur ett socialt perspektiv är det därför viktigt att vi arbetar brett utifrån primär, sekundär och tertiär preventionsnivåer.

Som ett led i detta vill vi socialdemokrater särskilt beakta vikten av att:

– Människor ges möjlighet till ett värdigt boende med eget kontrakt.

– Ytterligare satsa på tidig upptäck och erbjuda barn och unga tidigt och tydligt stöd via familjecentraler.

– Människor med omfattande behov av stöd och hjälp- fortsättningsvis får det också i form av stöd och behandling.

Vill du som vi socialdemokrater, kom i håg att rösta den 11 september.

Lena Nilsson
Andre vice ordförande
Socialnämnden i Hässleholm

facebook Twitter Email