Återinför kommunalt bidrag till våra studieförbund

På måndag den 27 september kommer Kommunfullmäktige i Hässleholm att upphäva styrdokumentet ”Ekonomisk stöd till Studieförbunden” samt att man stryker Studieförbund i Kultur- och fritidsnämndens reglemente. I en tidningsartikel den 8 september i Norra Skåne säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (Moderaterna) att detta i och för sig är inget hinder för att kunna bevilja bidrag om Kultur- och fritidsnämnden så vill. Om man kan göra så, varför ska man då göra dessa förändringar? Jo för den enkla sanningen är att ni i Restalliansen inte vill ge några bidrag.
Vidare i tidningsartikeln togs det upp att studieförbunden på nationell nivå anklagats för fusk och Lars Johnsson sa att det ligger dem i fatet och de har en hemläxa att göra. Studieförbundens granskning visar att mellan en och åtta procent av studiecirkelverksamheten för åren 2017–2019 var felaktig. En betydande del av det som upptäckts är administrativa misstag, rapporteringsfel, okunskap och brister i verksamheten. Det förekommer också vissa fall av systematiskt och bedrägligt utnyttjande av studieförbunden. En stor del av felaktigheterna utgörs av musikverksamhet där band har dubbelrapporterat till flera olika studieförbund. De felaktigheter som har upptäckts får också effekt på 2021 års statsbidrag till studieförbunden som minskas med 20 miljoner. Där kan man väl säga att de gjort sin hemläxa. Varför ska då Hässleholms kommun straffa våra lokala Studieförbund, det är ett hårt slag mot deras verksamheter.
Lars Johnsson ifrågasätter också om kommunerna ska finansiera vuxna människors fritidssysselsättningar till exempel knypplingskurser. I våra handlingar finns det med om vilken verksamhet som våra studieförbund bedriver och riskanalyser om bidragen dras bort. I vårt samhälle finns idag en social oro, många känner sig ensamma och isolerade och en del behöver höja sin kompetens för att gå vidare i livet. Studieförbundens verksamhet behövs mer än någonsin. De har en viktig roll i uppstarten av vårt samhälle efter pandemin för att möta arbetslösheten genom att erbjuda kunskapshöjande folkbildning, fortbildning och stimulans till fortsatta studier för att öka anställningsbarheten och få fotfäste på arbetsmarknaden.
Statens syfte för stödet till folkbildningen bygger på 4 viktiga punkter: Stärka demokratin, Öka delaktigheten i samhällsutvecklingen, Utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån och Öka det kulturella deltagandet. Oerhört viktiga punkter som våra studieförbund i kommunen arbetar med och därför kommer vi Socialdemokrater att jobba för att de återigen ska få sina bidrag.

Lena Wallentheim
oppositionsråd

facebook Twitter Email