Insändare

Barnomsorg på obekväma arbetstider

Personal som arbetar inom omsorgen är den största arbetstagaren i Hässleholms kommun. Omsorgspersonal arbetar kvällar, nätter och helger. Idag erbjuds endast kommunal barnomsorg på dagtid, måndag till fredag. Om personal som arbetar inom omsorgen är ensamstående eller har en partner med obekväma arbetstider så är det problematiskt att ordna barnomsorg och att få personal att…

Läs mer

Tandvård i högkostnadsskyddet

De höga tandvårdsavgifterna gör att många människor drar sig för att gå till tandläkaren.  Forskning visar på ett samband mellan dålig munhälsa och andra allvarlig sjukdomar som bl.a. hjärtinfarkt, alzheimer, benskörhet och diabetes. Munnen och tänderna hör ihop med övriga kroppen och därför har  Socialdemokraterna lagt förslag på att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet. Det…

Läs mer

Ett steg mot ett jämställt samhälle

#metoo – rörelsen var det nog ingen som undgick. Alla dessa berättelser av sexuella trakasserier och övergrepp är en del av ett större strukturellt och kulturellt problem som ska bekämpas och få ett slut. Det ska kopplas till kampen mot diskriminering och trakasserier i skolan, på jobbet och övrigt i samhället. Tystnadskulturen ska bli ett…

Läs mer

Satsningar på ungdomars psykiska ohälsa

De senaste trettio åren har psykisk ohälsa bland tonåringar fördubblats. Vanliga besvär på ungdomarna är sömnsvårigheter, ont i magen eller nedstämdhet. Vi vet att ökad otrygghet är den vanligaste orsaken. De barn och ungdomar som mår dåligt måste få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Därför dubblar socialdemokraterna i regeringsställning insatserna på psykisk ohälsa…

Läs mer
facebook Twitter Email