Det måste avsättas mer medel till förebyggande arbete

Om vi menar något med att alla ska känna trygghet och att våld och skjutningar ska minska är det hög tid att vi avsätter pengar till detta.

Den nytillträdda regeringen har under hela valrörelsen påtalat behovet av detta, nu får vi börja jobba och förhoppningsvis få tillskott i kommunen från riksplan.

Vi måste satsa mycket mer på förebyggande åtgärder, det är forskningen överens om. Detta kostar pengar och vi kan inte lägga besparingar eller nerdragningar på de verksamheter som jobbar med dessa frågor, på sikt lönar det sig både mänskligt och ekonomiskt. Den nya lagändringen i SOL(Socialtjänstlagen) som kommer under 2023 innebär att mer arbetsuppgifter kommer att läggas på kommunerna. Vid nätverksmötet” se de unga se dig själv” den 18 oktober i Hässleholms församlingshem. Fick vi som deltog en tydlig och klar bild på vad vi i Hässleholm har för förebyggande arbete och också att det krävs mer. En utbyggnad av familjecentralen är på gång äntligen efter mer än 10 års väntan. Det kommer bli jättebra på T4 området. Vi behöver också jobba mer med våld i nära relationer för att förebygga. Detta kan vi göra i samarbete med skola och socialtjänst, värdegrundfrågor bl.a. Alla dessa förebyggande insattser behöver vi göra gemensamt i samhället med alla ideella krafter, kommunen, polisen, kyrkan och föreningar. Det krävs både insattser för att komma åt gängkriminaliteten bakom lås och bom men också hantera nyrekrytering av barn och unga. Lägger vi ekonomi på detta nu kommer vi att få ett bättre och tryggare samhälle.

Socialnämnden ska leva upp till lagen om barns säkerhet och barnkonventionen. Vi kan inte hållas ansvariga för eller leva upp till lagens intentioner om inte resurser i form av pengar tillskjuts.

Vi har nyligen på tv fått följa rättegången om Andre 5 år som rymde från ett boende som förmodligen inte hade tillräckligt med personal och på grund av detta drunknade i ett vattendrag. Detta vill vi inte uppleva i vår kommun. För att vi ska spara pengar i socialnämnden.  

Lena Nilsson
Andre vice ordförande Socialnämnden

facebook Twitter Email