En budget som andas framtidshopp och trygghet

Vi har den 4 juni förmedlat vår oppositionsbudget tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet till massmedia.

Vår budget andas framtidshopp och trygghet. Vi har gjort allt vi kan för att stoppa Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas nedmontering av välfärden i Hässleholm.
I deras budget finns stora neddragningar på personal och på generella nerdragningar.
Vi har också tvingats till besparingar men inte i närheten av restalliansens.
Våra neddragningar är generella och inte riktade mot personalen.
Vi gör samtidigt satsningar på personalfrämjande åtgärder både till omsorgen och till skolan.
Det handlar framförallt om att våra chefer inom omsorgen och våra rektorer/förskolechefer ska få ett rimligt antal anställda under sig så att de kan vara bra chefer/ledare för sina respektive verksamheter.
Inom omsorgens verksamhet gör vi en satsning mot fallolyckor i form av att vi vill anställa en Fixar-Malte. En fallolycka innebär ett lidande för den som drabbas och det blir stora kostnader för samhället. Denna satsning ser vi som en ren besparing.
Sösdala sport-och simhall ska renoveras i vår budget, det finns pengar både till drift och renovering.
Vi vill att Österåshallen blir verklighet, de föreningar som behöver en hall har väntat länge nu.
Barnomsorg på obekväm tid vill vi ha i kommunal regi, därför finns det med en satsning på detta, förutsättningarna som vi ser det är att det borde kunna vara i drift år 2022.
Två nyheter finns i vår budget som inte har diskuterats offentligt tidigare. Det ena är att vi vill bygga en ny ridsportsanläggning i Hässleholm. Behovet är stort, många barn och ungdomar får inte möjlighet att träna eller prova på ridsporten på grund av att nuvarande anläggningen (privat) inte klarar ta emot fler utövare.
Nästa nyhet är att vi vill satsa på ett Campus Hässleholm, här vi vill samlokalisera all utbildningsverksamhet inom arbetsmarknads- och kompetensutvecklingsavdelningen. Vi ser T4-området som en lämplig placering. När man samlokaliserar verksamheten så finns det besparingsmöjligheter.

När det gäller investeringar så har vi i stort sett samma som restalliansen förutom på några väsentliga punkter. Här kommer några av de punkterna som skiljer:
IT-utrustning lägger vi ca 5,8 miljoner mer än restalliansen (2020)
Trygghetsbelysning lägger vi ca 2,3 miljoner mer än restalliansen (2020-2022)
Åtgärder efter trygghetsvandring 1 miljon
Projektering trafiksituation 2 miljoner (City Gross, Systembolaget, Kvantum, Kristianstadsvägen)
Familjens hus på Kyrkskolan byggs av Hässlehem, Ny förskola på Björklunda, Särskilt boende i egen regi, Renovering av Magnarpskolonin.

En utförligare genomgång genomfördes på medlemsmötet den 4 juni.
Samtliga gruppledare/vice gruppledare har träffats för genomgång.
Kommunfullmäktigegruppen är välinformerad om vår oppositionsbudget.

Lena Wallentheim och Joachim Fors

facebook Twitter Email