Fiberdomen gav kommunen rätt till stora delar

Jag konstaterar att Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson gång på gång påtalar att han var emot att överklaga fiberdomen 2019 och att man på det sättet kunnat sparat en del pengar åt kommunen. I Norra Skåne den 28/12 säger han dessutom att kärnalliansen aldrig stod bakom beslutet, vilket inte stämmer för det var bara Moderaterna och Folkets Väl som inte ville överklaga. Tack och lov att de inte fick gehör för detta eftersom domen i Patent- och marknadsdomstolen förbjöd Hässleholms kommun att neka, på det sättet som skett, upplåtelse av mark till företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun. Om kommunen skulle fortsätta göra detta så skulle vi riskera ett vite om tjugofem miljoner (25 000 000) kronor.

Detta överklagade kommunen (med politisk majoritet) och i april 2020 förtydligade konkurrensverket sin stämning med att kommunen inte kategoriskt kan neka markaavtal och det var den frågan som kommunen förlorade målet på.

Det var alltså inte fel de nekande som kommunen gjort med anledning av uppställda villkor, dvs de 3 kriterierna som kommunfullmäktige beslutat om: att bygga ut i hela kommunen, alla skulle ha samma anslutningsavgift på 19 000 kronor och det skulle vara ett öppet fibernät, och vi får även i framtiden ställa krav. Det enda vi nu inte kan kräva är att man ska bygga ut i hela kommunen (eftersom det redan är mycket som är utbyggt) och vi får inte heller ge ett blankt nej, kategoriskt neka markavtal till företag.

Att kommunstyrelsen ordförande som i det här läget företräder kommunen inte går ut och säger att domen till stora delar ger kommunen rätt är för mig obegripligt. Det viktigaste för Lars Johnsson och Moderaterna är att få ut budskapet att man kunnat spara på rättegångskostnaderna om man inte överklagat, han säger inte med ett enda ord att den första domen hade varit mycket svårare och eventuellt mycket dyrare för kommunen att leva med eller att domen som nu föll innebär att kommunen i stora delar vunnit vad gäller fiberetableringen.

Lena Wallentheim
oppositionsråd

facebook Twitter Email