Inför hyrcykelsystem i Hässleholms kommun

Hässleholm är till ytan en stor kommun och då man ska handla eller skjutsa barn till aktiviteter är bilen ett naturligt transportmedel för många. Många resor kan helt eller delvis ersättas med cykel. Då man ska ge sig ut på utflykt till någon av kommunens sevärdheter, ta sig till jobbet eller om man ska ett snabbt ärende kan cykel vara antingen ett trevligt sätt att ta sig runt eller rent av ett smidigare sätt att komma fram. Den som pendlar skulle lätt kunna välja tåg för att sedan ta den sista biten från stationen på cykel. Att använda cykel helt eller delvis på resan kan vara intressant för turister såväl som arbetspendlare. Fördelar med ett hyrcykelsystem är att det hjälper att minska utsläpp, kan minska restider och uppmuntrar till motion.

Flera kommuner har infört ett system med hyrcyklar. Malmö by bike ägs och drivs av Clear Channel i utbyte mot reklamytor i staden[1], och i Lund har man valt att implementera JCDecauxs hyrcykelsystem som finns på flera platser i världen[2].

Men även mindre städer som Lidköping har infört ett system för hyrcyklar. Här har kommunen samarbetat med enskilda företagare och andra lokala intressenter[3].

De som infört ett system har valt lite olika vägar beroende på kommunens storlek. För en kommun av Hässleholms storlek är det troligt att lokala samarbeten kommer fungera bäst.

Vi yrkar

  • att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt berörd nämnd att införa ett hyrcykelsystem
  • att kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda förutsättningarna och modell för medfinansiering med exempelvis de kommunala bolagen och vårt lokala näringsliv. Exempel på medfinansiering kan vara sponsring, försäljning av reklamytor mm.

Hässleholm 2020-10-14
Johan Lindman      
Lena Wallentheim  
                          


[1] https://malmo.se/Service/Var-stad-och-var-omgivning/Trafik/For-dig-som-cyklar/Hyrcykel.html

[2] http://lundahoj.se/om-hyrcykelsystemet/

[3] https://www.mynewsdesk.com/se/destination-laeckoe-kinnekulle-ab/pressreleases/nytt-hyrcykelsystem-infoers-i-lidkoeping-2900667

facebook Twitter Email