Låt Kommunfullmäktige avgöra frågan

Efter att ha hört Stefan Larssons (M) svar på Joachim Fors (S) fråga angående ”pausen” på Estetiska programmet i Hässleholm så blir vi oroliga för programmets överlevnad. Stefan menar på att paus är något som skapar felaktiga förväntningar utan ska det bli en besparing så ska programmet läggas ner.
Stefan Larsson måste vara instängd i en bubbla som är helt ljudisolerad utan möjlighet att se ut. Han verkar inte höra kritiken från någon, han kan inte ha sett alla som stod och protesterade i foajén till kulturhuset. Vi såg, vi hörde och vi agerar.   
Förutom Socialdemokraterna så vill Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ha estetiska programmet kvar.
Men var står Liberalerna i denna fråga? Kommer dom tillåta att Moderaterna och Sverigedemokraterna lägger ner Estetiska programmet på nämndens möte i juni?
I barn och utbildningsnämnden när det beslutades att programmet inte skulle starta läsåret 2019/2020 så röstade Kristdemokraterna med oss som ville bevara programmet. Men det räcker inte tyvärr, så det är Moderaterna eller Sverigedemokraterna som måste ändra sig för att programmet ska få finnas kvar.
Vi tror oss veta att släckta drömmar sparar aldrig några pengar, eleverna kommer kosta oavsett var de väljer att läsa sin gymnasieutbildning. Men att Moderater med stöd av Sverigedemokraterna släcker elevers drömmar kommer aldrig bli en besparing för Hässleholms kommun. Därför är det bättre att vi har estetiska programmet kvar i Hässleholm.
Frågor av denna karaktär bör inte avgöras i en nämnd som inte ska hantera helheten i kommunen. Just i denna frågan finns det en annan majoritet i Kommunfullmäktige än i nämnden. Så det bästa för demokratin är att låta förslagen om vilka gymnasieprogram som vi ska ha i Hässleholm gå upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dels bör den nödvändiga överblicken finnas där, kan man ju hoppas, och dels finns där resurser som kan användas för att rädda estetiska programmen och industriprogrammet kvar i Hässleholm.
Vi vill inte att musiken tystnar i Hässleholm!

Lena Wallentheim (S)
Joachim Fors (S)

Lena Svensson (C)
Gustaf Karlström (C)
Magnus Åkeborn (V)
Arberesha Sabani (MP)

facebook Twitter Email