Medlemsbrev november 2020

HEJ MEDLEM!

Vad händer nu?

Bladen faller mot marken, fåglars sång ebbar ut och kyla rullar in över morgon och kväll. Vinterns mörker är här. Mörker i politiken fanns sedan innan. Partiledare väljer att misstolka och avstår att följa folkhälsomyndighetens föreskrifter. Utspel i media försätter möjligheten till politiskt samarbete i skuggan av nyhetsrubriker. Moderater som tjatar om breda överenskommelser drar sig ur samarbete när de inte får bestämma själva.

Breda förhandlingar innebär per definition kompromisser och eftergifter.

Vi behöver fortsatt samarbete, pandemin är inte över tvärtom tar den ny fart.

Socialdemokraterna sitter i ett besvärligt läge. Till följd av valresultat 2018 måste vi förhandla och kompromissa med samarbetspartier vars prioriteringar på många områden inte stämmer överens med våra. Skattesänkningar, när vi precis blivit påminda om hur skört vårt välfärdssystem är, hade vi inte valt på egen hand. Men när det blev en följd av kompromissen så kan vi ändå sträcka på oss. Vi har lyckats rikta skattesänkningarna dit de hör hemma och också där de gör mest nytta för samhället.

I stora drag riktas skattesänkningarna till personer med låg och medelinkomst och till följd av regeringens budget får till exempel 11000 pensionärer i Hässleholms kommun mer pengar i plånboken.

Kommunpolitik

På hemmaplan har vi all anledning att gå rakryggat. Vi driver på inom kommunpolitiken, lägger motioner och tar tydligt ställning för föreningar och det allmänna.

Ställningstagande som borde ge råg i ryggen inför valarbetet 2022.

Några aktuella politiska frågor som vi kämpar för och vill lyfta fram följer:

Äntligen har vi nått fram i den långa kampen om att starta barnomsorg på obekväma tider. I och med beslutet i Kommunstyrelsen 21 oktober har medel tillskjutits för att kunna inrätta barnomsorg på obekväma tider på den förskola som nu ska byggas på Grönängsområdet.

HAIS har under en tid stått utan lokaler för att kunna bedriva sin träning inomhus på ett bra sätt, detta har vi drivit på tidigare för att lösa och det senaste steget i detta är en motion som vi lämnat till fullmäktige, läs mer här: https://socialdemokraternahassleholm.se/lokal-for-en-sammanhallen-inomhustraning-sokes/

Sösdala simhall förblir tyvärr stängd. Detta vill vi ändra på och har därför skickat in ytterligare en motion till fullmäktige i frågan: 

Dessa frågor och många mer driver vi på med full kraft just nu. Vi behöver ert stöd för att nå ut med vår politik till så många som möjligt. Därför vill vi uppmana er alla att med jämna mellanrum besöka såväl vår hemsida som vår Facebooksida på dessa länkarna:

https://socialdemokraternahassleholm.se/

https://www.facebook.com/socialdemokraternahassleholm

Ni som har Facebook, gilla vår sida och se till att gilla och dela de inlägg vi gör. Genom att ni sprider inläggen på detta sätt kan vi nå ut till fler!

Vi behöver bli fler som engagerar oss politiskt, tveka därför inte att höra av dig till din S-förening, tillsammans är vi starka!

Föreningsverksamhet är ett klister i samhällsbygget, här möts gamla och unga, kvinnor och män, flickor och pojkar, utlandsfödda och svenskfödda osv. Föreningssverige är VÅR politiska vision och Hässleholms socialdemokrater står upp för den visionen.

Vid pennan Henrik Backlund och Thomas Lindell.

Med vänlig hälsning,

Thomas Lindell
Ordförande för Socialdemokraterna i Hässleholm

PS: Digitalt medlemsmöte den onsdagen den 25/11 kl. 18. DS

Information ifrån Studieorganisatören
11-13 december Medlemsutbildning, del 3 för dem som gått del 2. 
Fördjupning – Så förändrar vi samhället, utbildning på Backagården med övernattning. 
Mål: är att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse baserad på starka medlemmar. 
Anmäl er så snart ni bestämt er för att vara med, senast 1/12 till studieorganisatör Ann Olausson ann1olausson@gmail.com eller 0731823191

facebook Twitter Email