Renovera och starta upp Sösdala simhall igen!

På kommunfullmäktiges möte den 6 december 2018 så beslutade Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att Sösdala simhall skulle stängas. Stödet för att stänga Sösdala simhall hade man även av Sverigedemokraterna. Vi Socialdemokrater tyckte det är väldigt märkligt att man tar ett beslut utan någon som helst beredning. Det var en mening i budgeten och så anser man att det ska vara klart. Ärende av denna karaktär kräver en ordentlig beredning, menade vi Socialdemokrater genom en inlämnad motion till Kommunfullmäktige den 18 december 2018, nu kommer motionen avslås, efter 19 månaders beredning. Vi Socialdemokrater anser att kommunen ska renovera och driva Sösdala simhall vidare. Vi hoppas att det i dagsläget finns en majoritet för att behålla Sösdala simhall.

Socialdemokraterna förslår följande:

Att Tekniska nämnden får i uppdrag att renovera Sösdala simhall

Att Kultur och Fritidsnämnden ansvarar för driften av Sösdala simhall

Hässleholm den 02 oktober 2020

Lena Wallentheim
Joachim Fors
Ola Lindahl

Motion inlämnad till Kommunfullmäktige.

facebook Twitter Email