Moderaterna blir ansvariga för att spräcka Skånebilden

I media kan vi nu läsa att Moderaterna är eniga om att stoppa höghastighetstågen och med det så spräcker man nu den enighet som fanns i Skåne och överenskommelsen om infrastruktur, den så kallade Skånebilden. Sju kommuner, de så kallade tillväxtmotorerna/regionala kärnorna och region Skåne kom överens om byggandet av höghastighetsbanan mellan Malmö-Stockholm med stationer i Malmö, Lund och Hässleholm. Vidare fanns punkter om att öka kapaciteten på Skånebanan, Västkustbanan mellan Helsingborg C och Maria, ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn. Sverigeförhandlarna som representerade staten var mycket imponerade över den enigheten som Skåne uppvisade och berömde kommunerna och regionen mycket. Nu gäller inte samstämmigheten längre vilket jag beklagar mycket och det är Moderaterna som får ta ansvar för detta. Skåne behöver vara starka i förhandlingarna mot staten när det gäller investeringar i infrastrukturen som vi så väl behöver. Dessutom vill Moderaterna med sina samarbetspartier i Hässleholm säga upp Sverigeavtalet så fort det finns en möjlighet till det. Det innebär att Hässleholm avsäger sig möjligheten att hävda ramavtalet Hässleholm-Lund där det skrivits in att stationer ska finnas i centralt läge i respektive ort. Frågan om vad som händer nu tycker jag man ska ställa till kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson, Moderaterna.
Hur mycket kommer man att lyssna på Hässleholms kommun från Trafikverket, och hur mycket kommer övriga kommuner i Sydsverige, regioner och näringsliv lita på vår kommun i framtida uppgörelser.


Lena Wallentheim
oppositionsråd

facebook Twitter Email