Oavsett vad restalliansen tycker så ska beslut följas

Svar på insändare i Norra Skåne och Frilagt från restalliansens gruppledare.

Lars Johnsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L) och Robin Gustavsson (KD), påstår att vi är upprörda vad det gäller Sösdala simhall för det börjar närma sig val. Ja valet närmar sig och det vet nog de flesta, men att vi skulle bli mer upprörda och börja brösta upp oss i just frågan om Sösdala simhall på grund av att det är val, är ju ett märkligt påstående! Vi har hela tiden stått upp för att simhallen ska renoveras och att verksamheten ska komma igång. Det som händer nu är ju att ni inte för över de pengar som kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2021, så det är inte något nytt äskande. Två år i rad har nu Kommunfullmäktige beslutat att Sösdala simhall ska renoveras och ni vägrar följa dessa beslut. Förutom pengar i budgeten 2021 och 2022 med flerårsplan så har tekniska nämnden pengar för reinvesteringar. Dessa pengar kan bland annat användas till eftersatt underhåll av våra fastigheter och inom dessa kriterier faller nog Sösdala simhall, så nu finns pengarna. Om det högst beslutande organet i en kommun beslutat om en renovering så har ni i styret bara att följa beslutet trots att ni inte gillar det. Kan man inte följa ett demokratiskt fattat beslut i minoritetsstyret måste man ju fundera på om man kan sitta kvar eller inte. Glöm inte att det var ni ville ha en tre blocks lösningen och det gick inte så bra eller hur, men majoritetsbesluten ska följas.

Lena Wallentheim
Oppositionsråd

Joachim Fors
Ordförande Socialdemokraterna i Sösdala

facebook Twitter Email