Ombudskandidater till Partikongressen

Presentation av Hässleholms Arbetarekommuns ombudskandidaterna till Partikongressen den 3-7 november 2021. Omröstningen pågår mellan 3-20 juni. Hässleholm har ett ombud och de personer som ni har att välja mellan är …

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Elo-Johannesen.jpg

Namn: Elo Johannesen
Bostadsort: Sösdala
Yrke: Förrådsarbetare
Facklig tillhörighet: IF Metall
Uppdrag i partiet: Facklig ledare i Arbetarekommunen och revisor i Partidistriktet
Uppdrag i kommunen: Revisor

Vilka frågor vill jag arbeta för som ombud på partikongressen: Ett samhälle som bygger på frihet, jämlikhet och solidaritet. Arbetsmarknadsfrågor och A-kassan är viktiga. Välfärdsfrågan om tänderna är en del av kroppen? De som är och kommer att bli pensionärer behöver ha en pension som man kan leva på.

_______________________________________________________________________________________

Namn: Thomas Lindell
Bostadsort: Bjärnum
Yrke: Fabriksarbetare
Facklig tillhörighet: GS
Uppdrag i partiet: Ordförande i Arbetarekommunen
Uppdrag i kommunen: Ersättare i Socialnämnden

Vilka frågor vill jag arbeta för som ombud på partikongressen: Engagera fler unga framför allt men även i ett bredare perspektiv. Fördelningspolitiken – ekonomiska och sociala klyftor ska minskas. Välfärden – vinstuttaget från offentlig välfärd är en styggelse. Synliggöra och stärka det facklig/politiska samarbetet.

_______________________________________________________________________________________

Namn: Ann Olausson
Bostadsort: Hässleholm
Yrke: Verksamhetsansvarig ABF Skåne Nordost
Facklig tillhörighet: Handels
Uppdrag i partiet: Studieorganisatör i Arbetarekommunen, ordförande S-Kvinnor Hässleholm och sekreterare Stadens S-förening.
Uppdrag i kommunen: Ledamot Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

Vilka frågor vill jag arbeta för som ombud på partikongressen: Folkbildning och kunskap. Alla är lika mycket värda; man, kvinna, hen. Klimatet.

facebook Twitter Email