Problem i samhället kopplar jag till vår psykiska ohälsa

Psykiatrivården behöver ett regält lyft, framför allt behövs öppettider på PIVA (psykiatri akutmottagningen) så vi kan nå sjukvården inom psykiatrin när sjukdomen och tankarna blir för jobbiga.
När PIVA i Kristianstad har stängt på kvällar och nätter, blir det genast svårt för dem som har psykisk ohälsa. En del av dessa personer kan då bli självmordsbenägna, de ser inget ljus i tunneln och upplever sig inte vara hemma någonstans, eller behövas någonstans. De ser sig som en belastning för hela sin familj och omgivning. Dessa personer som behöver akut hjälp, får då transport av polisen till närmaste PIVA (i bästa fall).

Det närmsta för oss här uppe i Skåne nordost är i dag Malmö när inte Kristianstad har öppet.
Detta kräver också mer arbetsinsatser för polisen som inte har obegränsat med resurser.
När polisen får agera transportörer till Malmö har vi inte poliser som kan utföra andra uppgifter här i nordost.

Mer problem uppstår när droghandeln lämnas öppet för de kriminella, men också värvningen av våra barn och unga in i kriminalitet.

När det gäller barn och ungdomar behöver vi som vuxna vara förebilder för dem.
Då gäller det att vi har kontakt med barn och ungdomar och att vi ser dem. Att vi ger dem respekt för att de ska ge oss respekt. Vi behöver alla vuxna hjälpas åt för att förbättra de yngres hälsa och framtidstro.
Vi ska vara förebilder, närvarande ute i det offentliga rummet på både dagar, kvällar och nätter.
Detta är människor som behöver hjälp, det kunde vara du eller jag.

Vi har ett stort behov av att samverka och samarbeta inom många områden kommuner, Region Skåne och polisen men också föreningar och näringsliv.

Boende för alla är steg ett ”bostad först” som vi nu tittar på i kommunen, hoppas vi kunna påbörja snarast. För att alla bostadslösa människor i vår kommun ska ha ett boende. All evidens visar att detta är stor framgång i de kommuner som har detta.

Sjukvården behöver ta sitt ansvar när det gäller psykiatrin så väl som den somatiska sjukvården.

Polisen behövs på plats för att både styra upp och förebygga incidenter. Vi behöver upptäcka problem tidigare hos barn och unga, om vi kan hjälpa dem som behöver hjälp i tid så slipper vi laga trasiga vuxna.

Tiden är inne vi måste starta nu. Både tidiga insatser och vård till psykisk ohälsa.
Då först finns våra offentliga lokaler tillgängliga för alla, med respekt för varandra.

Lena Nilsson (S)
ordförande Socialnämnden
Hässleholm

facebook Twitter Email