Renovera Markanhuset och utred möjligheten till att ha Familjens hus i T4 matsalen

PRESSMEDDELANDE.
Markan är ett kultur-och aktivitetshus för barn och unga.
På Markan kan man umgås med kompisar, fika, träffa engagerade vuxna, spela spel, pyssla och mycket mer. Verksamheten bygger på barn och ungas inflytande och delaktighet. Detta är något som vi Socialdemokrater värnar och vi ser en utvecklingspotential i befintligt hus. 

Den 17 februari hade vi i det rödgröna blocket ett möte med vår gemensamma Kommunfullmäktigegrupp där vi fick information av tjänstemän från Kultur- och Fritidsförvaltningen och Tekniska förvaltningen kring kostnaderna att renovera Markanhuset kontra renovera och ställa i ordning lokalerna i T4 matsalen.

Efter informationen hade Socialdemokraterna ett internt möte där vi kom fram till vårt ställningstagande, vilket är att renovera Markanhuset, för att låta Markans verksamhet utvecklas där.

Kostnaderna blir lägre än att renovera och anpassa T4 matsalen. Vi har varit på besök på Markan och förstår hur mycket detta hus betyder för både barn, ungdomar och personal. Vi vill göra vid brandskyddet, renovera invändigt och utvändigt, huset har en charm och egenskaper som få andra hus har.

Vi vill dessutom att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att flytta in Familjens hus i T4 matsalen. Det har under lång tid behövts nya lokaler för Familjens hus. De är trångbodda, arbetsmiljön är inte bra och det finns behov av att utöka denna fantastiska verksamhet. Det byggs mycket i nordvästra Hässleholm och att placera Familjens hus på T4 området är en bra investering för framtiden, samt att man kommer utnyttja egna lokaler som delvis står tomma idag.

Vi hoppas att fler partier kommer fram till samma som vi Socialdemokrater har gjort.

Socialdemokraterna i Hässleholm

Lena Wallentheim
Oppositionsråd
Thomas Lindell
Ordförande i Hässleholms Arbetarekommun

facebook Twitter Email