S-politiker besökte HTS och Estetiska programmet

Lena Wallentheim och Joachim Fors besökte idag, 3 april, Tekniska skolan för att prata med elever, lärare och skolledare på Estetiska programmet. Anledningen till besöket är att Moderaterna och Sverigedemokraterna har beslutat att inga nya elever ska få börja på Estetiska programmet under 2019. Detta beslut togs på Barn- och utbildningsnämndens möte torsdagen den 28/3.

Stefan Larsson (M) hade inte med ett enda ord informerat oss i oppositionen om att han tänkte stänga intaget till programmet, däremot var SD välinformerade om detta. Vi menar att beslutet är helt felaktigt. M och SD hävdar att kommunen kommer spara pengar på att inte ta in några elever 2019. Vi hävdar tvärtom, att det kommer kosta mer pengar för kommunen, eftersom de elever som vill gå på estetiska programmet kommer att välja ett gymnasium i annan kommun. Det estetiska programmet är viktigt för kulturlivet i Hässleholm, men framförallt för eleverna.

När Barn- och utbildningsnämnden senast kontrollerade vilka gymnasieprogram som utvecklade den enskilda eleven mest, visade sig att estetiska programmet var bäst på detta. Varför gör M och SD så här, det frågar vi oss och när vi nu har pratat med elever, lärare och skolledare så blir vi ännu mer ifrågasättande till beslutet. Ingen konsekvensbeskrivning och inte heller någon facklig samverkan fanns när beslutet skulle fattas. Därför har Joachim Fors försökt att få upp ärendet på dagordningen igen, men har inte fått gehör hos Moderaternas Stefan Larsson eller Sverigedemokraternas Camilla Nordström.

Lena Wallentheim och Joachim Fors är tydliga:
– Det är dags för Moderaterna och Sverigedemokraterna att ändra sig och ta rätt beslut och fortsätta att in elever på estetiska programmet.

facebook Twitter Email