SD vill behandla människor olika

Richard Jomshof delar med sig av sina tankar i Norra Skåne den 25 mars 2024. Han har två medlöpare i form av Göte Färm (Östra Göinge) och Jonas Mattsson (Osby).

I många delar av texten kan jag instämma i den problemformulering som beskrivs och att det behövs åtgärder som anpassas efter den situation vi befinner oss i.

De försöker sig på konststycket att påstå att man vill motverka främlingsfientlighet samtidigt som människor ska behandlas olika beroende på vilka de är.

Jomshof skriver följande: ”införa lagstiftning som möjliggör åtgärder……inklusive utvisning……även om de inte direkt kan kopplas till specifika brott”.

Om jag skalar bort alla förstärkningsord så står det följande ”införa lagstiftning, inklusive utvisning, även om de inte kan kopplas till specifika brott”.

Andra förslag som kommit från SD är:

  • Verkar man i en kriminell miljö ska man kunna dömas till utvisning även om man inte kan lagföras för brott.
  • Är en persons kriminalitet tillräckligt kraftig ska hela familjen kunna utvisas.
  • En ”asocial livsstil” som brister i sina förpliktelser mot det svenska samhället eller utgör en ”belastning” ska också kunna vara fog för utvisning.

Sverigedemokrater med ordförande i justitieutskottet (Jomshof), föreslår att människor ska kunna dömas utan att de kan kopplas till brott. Vad de kan dömas till är irrelevant i sammanhanget bara det faktum att en ledamot från justitieutskottet, tillika ordförande, står bakom att någon ska kunna dömas utan att de kan kopplas till ett brott är hårresande.

Känns det rimligt, är det en rättsprincip du vill stå upp för?

Att påstå att vi har ett ansvar för att inte underblåsa främlingsfientlighet samtidigt som man föreslår att vissa människor ska kunna ”dömas trots att de inte kan kopplas till brott” är ofattbart.

Redan under förra mandatperioden togs det grepp kring brottsförstärkning, lagförändringar och mer pengar till rättsväsendet. Även nuvarande regering tittar på och föreslår förändringar för att adressera den ökande kriminaliteten.

Jag är av uppfattningen att hårdare straff, lagförändringar och mer pengar till rättsväsendet kan vara ett sätt att komma åt symtomen men om man tror att det löser problemet, kriminaliteten, så tror jag att man har fel. Kriminaliteten behöver lösas i grunden. Det gör vi tillsammans, bland annat genom att skapa tillhörighet och att motverka all främlingsfientlighet oavsett vilka den riktas mot eller från samt att gemensamt stå upp för samhällskontraktet och vissa grundläggande värderingar.

En oerhört grundläggande värdering borde vara att man inte kan dömas om man inte kan kopplas till ett brott, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån.

Thomas Lindell
Ordförande
Socialdemokraterna i Hässleholm

facebook Twitter Email