Socialdemokraterna och kyrkovalet

I kyrkovalet har Sven Lund, Hanna Sjöstrand och Jimmie Åkesson från SD i olika artiklar valt att kalla oss för ”vänsterpopulister som försöker kidnappa svenska kyrkan” och ”extremister”. Dessutom debatteras det om politiska partier ska delta i kyrkovalet. Arbetarekommunens ordförande Thomas Lindell ger här svar på deras insändare.

”Vi hjälper människor i nöd inte därför att de är kristna, utan därför att vi är kristna” Ärkebiskop Antje Jackelén år 2017.

Hela det Socialdemokratiska valprogrammet till kyrkovalet tar avstamp i dessa ord. Vi vill inte under några omständigheter att det görs skillnad på människor och människor. Det ska inte stå en vakt vid Kyrkporten och säga du, du och du är välkomna in i gemenskapen och värmen men inte du.

Inte heller tycker vi att det anstår en kyrka, år 2021, att värdesätta vissa människors kärlek till varandra högre än andras. Kärlek är kärlek är kärlek. Hat, uppvigling, skrämselpropaganda, att skapa motsättningar mellan olika människor är farligt, på riktigt. Kärlek är det inte.

Jämställdhet, arbetsvillkor, kulturarv och klimat är lika självklara ståndpunkter. Vi kan inte låta en av våra största arbetsgivare flyga under radarn till följd av religion. Vill du vara en arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden så är det svenska lagar och kollektivavtal som gäller såväl till sina egna arbetstagare som vid upphandlingar, dessa innefattar att jämställdhetsarbete ska genomföras och förbättras. Kulturarvet ska skyddas och hyllas. Man ska även ta ansvar för miljö och miljöpåverkan Det står vi för igår, idag och imorgon.

Kyrkan och kyrkans företrädare delar säkerligen sin ärkebiskops tankar och de gör ett fantastiskt arbete på så många plan i vårt samhälle. De möter människor i sina gladaste och svåraste stunder. Socialdemokraterna vill inte inskränka kyrkans möjligheter till detta fina arbete. Vi vill ge dem verktyg att utveckla.

Men det finns krafter som inte anser att dessa punkter är viktiga, vissa av dem går till val i kyrkovalet.

Debatten viner huruvida kyrkovalet ska innefatta politiska partier eller ej. Jag kan delvis förstå logiken i motståndet men håller inte med. Med fem miljoner medlemmar och stora resurser samt en långt gående historia i att ta ställning i politiska frågor så är kyrkan en del av arenan. På de så kallade oberoende listorna finns namn uppradade. Givetvis har dessa människor (precis som alla människor som ställer upp i kyrkovalet) åsikter och tankar kring hur de vill att kyrkan ska vara men hur ska väljare veta dessa? När våra kyrkovalskandidater syns på våra listor kan man läsa sig till vad de har för agenda, den står här ovan.

När man läser Sverigedemokraterna Herr Lund och Fru Sjöstrands insändare så verkar det som att den största anledningen till att gå till val i kyrkan och rösta på dem är att Socialdemokraterna har kidnappat och utsatt kyrkan för vänsterpopulism och extremism.  Egentligen vill de inte ens delta själva?!!! Annat lät det när SD vid förra valet uppmanade sina partikamrater att skriva in sig som medlemmar i svenska kyrkan i god tid för att hinna rösta på dem i valet.

Så Fru Sjöstrand när ni skriver att ”S håller här på att kidnappa kristendomen” menar ni då att det är för att vi precis som ärkebiskopen anser att ALLA människor ska behandlas lika och välkomnas in i kyrkans gemenskap på lika villkor?

Och Herr Lund när ni skriver ”Vi menar att denna utveckling är förkastlig och engagerar oss därför i valet för att erbjuda ett alternativ till den extremism som kommer från vänster” menar ni då att det är vår omutliga övertygelse att alla arbetsgivare i Sverige ska följa svenska lagar och kollektivavtal som ska räknas som extremism?

Eller är det för att vi ska värna vår miljö? Kulturarvet? Jämställdhet? Kärleken?

”Att vara kristen innebär att aldrig göra skillnad på folk, utan bemöta alla med respekt.
Att vara kristen innebär att aldrig gå förbi en utsträckt hand”, så väl skriver Elisabet Cárcamo Storm, kyrkoherde.

Att vara en god medmänniska innebär att försöka att inte döma människor eller grupper innan du lärt känna dem, menar jag.

Min stora önskan är att alla som får går och röstar. Min förhoppning är att ni gör det för en Öppen Folkkyrka och på Socialdemokraterna.

Thomas Lindell

facebook Twitter Email