Sommarhälsning till våra medlemmar

Vilken vår!!!

Efter valet så landar man i en verklighet som man förhåller sig till, ett valresultat. Det resultatet gav ett styre i vår kommun som inte varade allt för länge.

För vårt parti med den struktur och kunskap som vi besitter går det ganska bra att ställa om till en annan verklighet. Detta har vi också gjort.

Plötsligt sitter vi i ett styre. Detta styre var inget som vi förutspådde när vi gick till val men det är min bestämda uppfattning att man måste förhålla sig till den spelplan som finns inte den man önskar (i sådana fall hade vi haft över 50 %).

Utifrån den spelplan som blev har vi gjort en helt fantastisk insats. Jag är både glad och stolt över hur vi har handskats med den uppkomna situationen. Som ordförande har jag manat till lugn och eftertänksamhet, i olika forum, av den enkla anledning att det tjänar inget till att stressa, komma med anklagelser eller dra förhastade slutsatser när man inte äger frågan.

Vi har fått påtryckningar om att gå ut hårdare, vara tuffare i medierna samt att skriva insändare med fördömande budskap men vi har valt en annan väg. En väg där vi väntat in M, KD och SD´s beslut då de ägde frågan i och med att de hade majoritet.

Som sagt jag är både stolt och glad över hur vi har agerat och även att vi har hittat en lösning som vi tror på.

Många har gjort mycket men i själva förhandlingarna så är det på sin plats att berömma Lena Wallentheim och Joachim Fors som har skött den delen alldeles exemplariskt.

Med detta bakom oss så ser vi framåt. Antalet medlemmar växer, vi som är nya börjar hitta våra roller och vi för interna diskussioner kring utåtriktade aktiviteter.

Alla måste inte vara aktiva medlemmar men känner du att du vill hjälpa till vid olika aktiviteter eller ha en mer framträdande roll i partiet? Hör av dig till din S-förening eller till vår expedition.

Den viktigaste delen i vårt parti är dess medlemmar därför vill jag önska dig en fantastisk semester och sommar.

Thomas Lindell
AK-ordförande

facebook Twitter Email