Svar till SD gällande öppenhet och insyn

Måste säga att det är inte särskilt klädsamt av Hanna Nilsson och SD att prata om öppenhet och insyn. När Hanna Nilsson tillträdde som kommunstyrelsens ordförande (KSO) skapades en ny kultur uppe på Stadshuset mellan kommunalråden, det blev mer stängda dörrar. Hon tog hon bort möjligheten för oppositionen att vara med på ärendeberedningar och andra beredningar där Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om större frågor som skall upp till beslut. Dessa möten har vi i styret fört tillbaka igen. Vi har bland annat dialogmöten med bolagen och nämnderna, vi har näringslivsråd och företagsbesök där vi alla tre kommunalråden är med, så som det alltid har varit. Vi är inbjudna alla tre eller ibland bara kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd på möten med t.ex. Länsstyrelsen, Region Skåne mm, men där väljer ju Hanna Nilsson ofta att utebli. Vi sitter i samma korridor, det finns ju all möjlighet att komma och prata, ställa frågor men det bygger ju på att man är lite mer på Stadshuset och jobbar för kommunens räkning, inte främst internt partiarbete. Det är ju från kommunen kommunalråden har sitt arvode och förväntas då också företräda kommunen, inte enbart det egna partiet.
Vad gäller parlamentariska gruppen så är det ingen större skillnad på antalet möten som varit under SD:s ledning kontra nuvarande styrets ledning. Vi har haft två parlamentariska möten gällande badhusorganisationen för att se om det fanns en majoritet/samsyn kring frågan, eftersom vi har stora investeringar och en tuff ekonomisk situation. Att det inte finns någon samsyn blev vi ju alla medvetna om på det allmänna mötet i Bjärnum. På det mötet hade SD tappat sin ansvarskänsla och återgick till att utlova allt till alla. Varför ska vi då fortsätta att kalla till möten med parlamentariska gruppen i just badhusfrågan och betala ut arvoden? Om vi i styret sedan väljer att lägga fram förslag i vår budget så presenteras det i sin helhet, precis som vi gjorde den 29 april. Vi lägger en budget som tar ansvar för kommunens framtid och för att klara de ekonomiska utmaningar vi har framför oss.
Vill också påminna SD att er öppenhet gällande renoveringen av Sösdala simhall var lika med noll. Ni fick en fråga i Kommunfullmäktige gällande Sösdala och trots att ni visste att det skulle komma ut i tidningen dagen efter att inte renovera simhallen, trots beslut, så valde ni att inte informera den högst beslutande församlingen.
Många utspel ni gör idag mot S och M tyder på en stor bitterhet och ilska, men ni måste kanske ställa frågan till er själva, varför sitter vi inte kvar vid makten, men svaret vet ni säkert.

Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande
Lina Bengtsson (M), kommunalråd
Stefan Larsson (M), ordförande Barn- och utbildningsnämnden, ordförande Hibab
Joachim Fors (S), vice ordförande barn- och utbildningsnämnden, ordförande Hässleholms fiber

facebook Twitter Email