Tar hårda tag mot gängen – med mjuka erfarenheter

– När jag 2014 blev riksdagsledamot var det min stora önskan att hamna i Kulturutskottet. När jag sen 2018 fick den stora äran att bli ansvarig för idrotten, friluftslivet och spelpolitiken var det en dröm som slog in. Och jag har älskat (i princip) varje sekund av det. Det är därför med stor sorg jag lämnar Kulturutskottet, men med spänning och till viss del nervositet jag istället flyttar min bas till Justitieutskottet, säger Anna Wallentheim, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Skåne.

Anna Wallentheim är sedan 2014 tjänstledig från sin lärartjänst vid T4-skolan i Hässleholm för att vara ledamot för Socialdemokraterna i riksdagen. Sedan dess har hon arbetar med idrott, friluftsliv och spelpolitik i riksdagens kulturutskott. I dagarna byter hon utskottstillhörighet till Justitieutskottet.

Justitieutskottet behandlar frågor om brott, straff och säkerhet. Det är frågor som blir allt viktigare när den organiserade brottsligheten blir grövre. Socialdemokraterna har i regeringsställning redan skärpt straffen för ett femtiotal brott, ökat resurserna till Polisen och satt upp målet om 10 000 nya polisanställda till 2024. Det är ett arbete som Anna kommer att bidra till i sitt nya utskott.

Trots att hon byter utskott och trots betydligt ”hårdare” frågor kommer Annas år i kulturutskottet finnas med i hennes fortsatta arbete. För även om vi måste vara hårda mot dagens brottslingar så ska vi också vara hårda mot dess orsaker och där är det förebyggande arbetet viktigt. De flesta som bor i utsatta områden är hederliga människor och de förtjänar att vara trygga. Då krävs både att vi fängslar dem som begår brott – men också att vi ger alla andra hopp om en bättre framtid. Där tar Anna med sig sina erfarenheter från åren i Kulturutskottet och från lärararbetet.

– Hur kan vi prata om förebyggandearbete utan att också tala om en likvärdig skola och ett starkt föreningsliv? Det är nämligen så vi skapar ett samhälle som håller ihop, ett samhälle som är tryggt, ett samhälle som bryter människors utanförskap och ensamhet, säger Anna Wallentheim.

facebook Twitter Email