Thomas vald till ny ordförande

Vid arbetarekommunens årsmöte den 20 augusti valdes Thomas Lindell, Bjärnum till ny ordförande efter avgående Irene Nilsson. Irene avgick efter 10 år på posten.

Övriga val till styrelsen: Omval av Ann Olausson, studieorganisatör, Elo Johannesen, facklig ledare, Ola Lindahl, ledamot, Henrik Backlund, ledamot och nyval av Margareta Axelsson, ledamot. Till suppleanter valdes Mikael Johansson, Pia Litbo och Bo-Göran Larsson.

Kvarstående i styrelsen är Johan Lindman, kassör, Margareta Rud och Linda Ingvarsson, ledamöter.

facebook Twitter Email