Vad har förändrats sedan valdebatten på Mötesplats Ljungdala i september

Thomas Lindells svar på majoritetens svar den 2 december på Thomas insändare i NSk den 29 november.

M, SD och KD ger inget svar på varför Ryssland numera är en godtagbar förklaring eller hur man kunde hamna i ett läge där revisorerna inte var nöjda med Hässleholms kommuns ekonomiska hushållning.

Tre män från tre partier väljer i stället att peka på att väljarna vill något nytt och att det hela handlar om att jag är missnöjd. Vi börjar med det, ja jag är inte nöjd med valresultatet i kommunen eller i landet. Men det har väl knappast något att göra med revisorernas utlåtande eller Rysslands idiotiska krig och dess påverkningar.

Det stämmer att vi nu har ett majoritetsstyre, vilket är bra ur de flesta aspekter. En av dem är att det nu inte går att skylla på annat om resultaten uteblir. Huruvida det är ett ”nytt styre” är väl mer tveksamt. M och KD var med och styrde under förra mandatperioden såvitt jag minns och många gånger med SD som bundsförvant.

Jag hade en önskan i min insändare, att kommunerna får lika mycket stöd av nuvarande regering som vi fick av den förra då vi har jämförbar ekonomisk problematik i kommunerna. Här antyder Stefan Larsson, Sven Lundh och Simon Berneblad att jag hävdat att det var S allena som sköt till pengar till kommun och företag. Det stämmer dåligt, min exakta formulering var socialdemokratiskt styrda regering. Det är också intressant att konstatera att Stefan, Sven och Simon valde formuleringen kommun och företag (vilka jag förvisso också hade med) men inte lyfte argumenten pengar till arbetslösa och att människor fick behålla sina jobb till följd av den socialdemokratiskt styrda regeringens prioriteringar som jag också lyfte.

Nåväl, förutom dessa felaktiga antydningar så nämner det ”nya styret” att man måste prioritera. Kärnverksamheten i förvaltningarna står i fokus. Jag deltog bara i en debatt inför valet, det var på mötesplats Ljungdala. I panelen satt Hanna Nilsson (SD), Christer Ceasar (KD) och Lina Bengtsson (M) samt representanter för övriga partier (förutom Folkets Väl). Debatten lämnade jag vid gott mod därför att alla partier var överens, vi måste satsa på fritidsgårdarna och mötesplats Ljungdala.

Så med mitt socialdemokratiska hjärta tolkar jag det som att en av kärnverksamheterna de syftar på borde vara fortsatta satsningar på fritidsgårdarna i kommunen. Förutsättningarna är ju inte speciellt annorlunda nu kontra den 2 september då vi hade debatt, Rysslandskriget var i gång, inflationen var stigande och elen var dyr. Jag menar att alla visste redan då hur det skulle vara nu.

Såvida man inte har anammat den nya devisen ”man säger en sak innan valet sen är det val och sen säger vi något annat efter valet”.

Budgetförhandlingen inför 2023 skedde den 5 december, där kom svaren.

Thomas Lindell

facebook Twitter Email