Nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Lena Wallentheim, Hässleholm. 070-981 83 71, lena.wallentheim@hassleholm.se
2:e vice ordförande
Joachim Fors, Sösdala, 070-633 49 77, joachimfors@yahoo.se
Irene Nilsson, Hässleholm, 076-889 03 59, irene.a.nilsson@skane.se
Henrik Backlund, Hässleholm, 076-130 93 97, henrik.backlund@gmail.com

Ersättare
Camilla Lindoff, Hässleholm, camilla.lindoff@hassleholm.se
Ola Lindahl, Sösdala, 070-885 01 52, olindahl45@gmail.com

Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter
Joachim Fors, Sösdala, 070-633 49 77, joachimfors@yahoo.se
2:e vice ordförande
Monica Ero, Tyringe, 070-665 92 33, monicaero@icloud.com
Johan Lindman, Hässleholm, 072-195 50 76, johan.lindman@hassleholm.se

Ersättare
Åsa Thurn, Hästveda, 073-326 53 31, asa.thurn@hastveda.net

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter
Camilla Lindoff, Hässleholm, camilla.lindoff@hassleholm.se
Jonas Andersson, Sösdala, 070-530 20 98, and_jonas@yahoo.se
Ann Olausson, Hässleholm, 073-882 31 91, ann.olausson@abf.se

Ersättare
Leif Nilsson, Hässleholm, 070-546 39 95, leifni2785@telia.com

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter
Connie Asterman, Västra Torup, 070-815 41 54, asterman@bredband.net
2:e vice ordförande
Sven-Inge Persson, Hässleholm, 070-268 33 98, sveningepersson@telia.com
Marie Svensson, Bjärnum, 070-668 44 93, marie.h.svensson@telia.com

Ersättare
Michael Tingdal, Tormestorp, 070-537 57 50, tingis.micke@gmail.com

Omsorgsnämnden

Ledamöter
Christer Welinder, Vinslöv, 070-542 02 54, c.welinder@hotmail.com
2:e vice ordförande
Meta Jarl, Sösdala, 072-560 02 37, meta_83@hotmail.com
Anders Wallentheim, Hässleholm, 070-992 42 60, vittsjoman@hotmail.com

Ersättare
Margareta Rud, Vankiva, 070-994 50 78, stor_soren@hotmail.com

Socialnämnden

Ledamöter
Lena Nilsson, Tyringe, 070-931 89 51, lena.nilsson00@telia.com
1:e vice ordförande
Ola Lindahl, Sösdala, 070-885 01 52, olindahl@gmail.com
Linda Ingvarsson, Hässleholm, 070-958 41 02, linda.ingvarsson@skane.se

Ersättare
Thomas Lindell, Bjärnum, 073-368 14 30, lindellthomas@hotmail.se

Tekniska nämnden

Ledamöter
Benny Petersson, Sösdala, 070-853 09 04, benny_petersson@telia.com
Pia Litbo, Tyringe, 070-863 81 09, litbo@telia.com
Ingrid Nyman, Hästveda, 073-342 38 23, ingrid_nyman@oulook.com

Ersättare
Greger Johnsson, Finja, 0451-164 04, gunogreger@gmail.com

Revisionen

Elo Johannesen, Sösdala, 070-482 69 12, elo.johannesen@gmail.com
Christer Carlsson, Hässleholm, 072-394 49 04
Christina Hofvander, Hässleholm, 073-800 70 90, Chr46@live.se

Valnämnden

Ledamöter
Christer Welinder, Vinslöv, 070-542 02 54, c.welinder@hotmail.com
Margareta Axelsson, Tormestorp, 073-396 60 07, margaretaaxelsson54@hotmail.com

Hässlehem AB

Bengt Andersson, Hässleholm, 073-372 25 51
Annelie Cederberg, Bjärnum, 070-966 51 10

Hässleholm Miljö AB

Marianne Nilsson, Vinslöv, 070-530 42 20, manna.nilsson@bredband.net
Andreas Dahlberg, Stoby, 070-561 52 40, andreas.dahlberg@ifmetall.se

Hässleholms Industribyggnads AB

Lena Wallentheim, Hässleholm, 070-981 83 71, lena.wallentheim@hassleholm.se
Joachim Fors, Sösdala, 070-633 46 77, joachimfors@yahoo.se

facebook Twitter Email