Nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen

Ledamöter

Lena Wallentheim, Hässleholm. 070-981 83 71,
lena.wallentheim@hassleholm.se
2:e vice ordförande

Joachim Fors, Sösdala, 070-633 49 77, joachimfors@yahoo.se

Irene Nilsson, Hässleholm, 076-889 03 59, irene.a.nilsson@skane.se

Henrik Backlund, Hässleholm, 076-130 93 97, henrik.backlund@gmail.com

Ersättare

Camilla Lindoff, Hässleholm,camilla.lindoff@hassleholm.se

Ola Lindahl, Sösdala, 070-885 01 52, olindahl45@gmail.com

Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter

Joachim Fors, Sösdala, 070-633 49 77, joachimfors@yahoo.se
2:e vice ordförande

Monica Ero, Tyringe, 070-665 92 33, monicaero@icloud.com

Johan Lindman, Hässleholm, 070-938 19 01, kontakt@johanlindman.se

Ersättare

Diana Hagman, Bjärnum, 073-504 32 15, diana.hagman@hassleholm.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter

Camilla Lindoff, Hässleholm,camilla.lindoff@hassleholm.se

Jonas Andersson, Sösdala, 070-530 20 98, and_jonas@yahoo.se

Ann Olausson, Hässleholm, 073-882 31 91, ann.olausson@abf.se

Ersättare

Leif Nilsson, Hässleholm, 070-546 39 95, leifni2785@telia.com

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter

Connie Asterman, Västra Torup, 070-815 41 54, asterman@bredband.net
2:e vice ordförande

Sven-Inge Persson, Hässleholm, 070-268 33 98, sveningepersson@telia.com

Marie Svensson, Bjärnum, 070-668 44 93, marie.h.svensson@telia.com

Ersättare

Ronny Hult, Nävlinge, 070-819 54 92, ronnyhult@bredband.net

Omsorgsnämnden

Ledamöter

Christer Welinder, Vinslöv, 070-542 02 54, c.welinder@hotmail.com
2:e vice ordförande

Meta Jarl, Sösdala, 072-560 02 37, meta_83@hotmail.com

Anders Wallentheim, Hässleholm, 070-992 42 60, vittsjoman@hotmail.com

Ersättare

Margareta Rud, Vankiva, 070-994 50 78, stor_soren@hotmail.com

Socialnämnden

Ledamöter

Lena Nilsson, Tyringe, 070-931 89 51, lena.nilsson00@telia.com
1:e vice ordförande

Ola Lindahl, Sösdala, 070-885 01 52, olindahl@gmail.com

Linda Ingvarsson, Hässleholm, 070-958 41 02, linda.ingvarsson@skane.se

Ersättare

Jonny Holst, Hässleholm, 070-442 74 37, jonnyolga@tele2.se

Tekniska nämnden

Ledamöter

Benny Petersson, Sösdala, 070-853 09 04, benny_petersson@telia.com

Pia Litbo, Tyringe, 070-863 81 09, litbo@telia.com

Richard Burman, Vittsjö, 076-244 05 21

Ersättare

Ingrid Nyman, Hästveda, 073-342 38 23, ingrid_nyman@telia.com

Revisionen

Britta Arvidsson

Elo Johannesen

Christer Carlsson

Valnämnden

Ledamöter

Christer Welinder, Vinslöv, 070-542 02 54, c.welinder@hotmail.com

Margareta Axelsson, Tormestorp, 073-396 60 07,
margaretaaxelsson54@hotmail.com

Hässlehem AB

Bengt Andersson

Carina Westerlund, Hässleholm, 070-887 75 76, carinawesterlund@spray.se

Hässleholm Miljö AB

Marianne Nilsson, Vinslöv, 070-530 42 20, manna.nilsson@bredband.net
Vice ordförande

Nils-Arne Pettersson

Hässleholms Industribyggnads AB

Lena Wallentheim, Hässleholm, 070-981 83 71, lena.wallentheim@hassleholm.se

Joachim Fors, Sösdala, 070-633 46 77, joachimfors@yahoo.se

Hässleholms Vatten AB

Andreas Dahlberg, Stoby, 070-561 52 40, andreas.dahlberg@ifmetall.se

Ingrid Nyman, Hästveda, 073-342 38 23, ingrid_nyman@telia.com

facebook Twitter Email