Vårt lokala handlingsprogram för mandatperiod 2023-2026

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vår välfärd. En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet.

Välfärden ger lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi och sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Pengarna till välfärden ska gå till just välfärden. Det är grunden för ett starkt och tryggt samhälle.

Detta är grundbulten i vårt handlingsprogram för nästa mandatperiod. Läs hela programmet genom att klicka på nedanstående länk.

https://socialdemokraternahassleholm.se/wp-content/uploads/2022/08/220519-Handlingsprogram-2023-2026.pdf

facebook Twitter Email