Ledamöter och ersättare valda till kommunala nämnderna

Kommunfullmäktige beslutade den 6 december vilka som ska sitta i nämnderna för tiden 2019-2022. För Socialdemokraterna kommer följande personer representera partiet: KommunrevisionenBritta Arvidsson, Elo Johannesen och Christer Carlsson. Barn- och utbildningsnämndenJoachim Fors, 2:e vice ordförande, Monica Ero och Johan Lindman. Ersättare Diana Hagman. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ny nämnd)Camilla Lindoff, Jonas Andersson och Ann Olausson. Ersättare…

Läs mer

Restalliansens budget vann

Tyvärr fick vi inte gehör för vår budget vid gårdagens budgetsammanträde i kommunfullmäktige. Detta innebär att Sösdala simhall stängs, Vanneberga skola stängs och Magnarpskolonin avyttras. Även vår extra satsning på skolan och omsorgens personal uteblir därmed.

Läs mer

Satsar på simhall och skolan

Imorgon torsdag är det dags för årets och mandatperiodens första budgetmöte i kommunfullmäktige. De stora skillnaderna mellan vår och restalliansens budget är att vi vill renovera simhallen i Sösdala, Magnarpskolonin och Vanneberga skola. Restalliansen med stöd av Sverigedemokraterna vill lägga ned eller avyttra dessa. Vi ger också 25 miljoner mer till skolans budget. Vi anslår…

Läs mer

Björnjakt i Hässleholm!

När ärendet om arvodesreglementet diskuterades så är det som vanligt med Björn Widmark, och hans agg mot Lena Wallentheim. Enda sedan Lena blev Kommunalråd så kan Björns jakt på hennes arvode liknats vid ett sjukligt beteende. I flera intervjuer utgår Björn från Lenas arvode och inte från Kommunstyrelsens ordförande, vilket är konstigt med tanke på…

Läs mer
facebook Twitter Email