Välkommen till årsmöte med Arbetarekommunen den 19/3

Läs mer

Förslag om försäljning stoppades

Rapport från Barn- och utbildningsnämnden. I dag fick vi information om förutsättningar för och konsekvenser av försäljning av Bullerbyn. Vi Socialdemokrater väckte då ett initiativärende enligt följande: Barn- och utbildningsnämnden anser att Bullerbyns förskola och dess verksamhet inte är till salu. Detta beslut skall omgående skickas till Tekniska nämnden för att dom skall ha kunskap…

Läs mer

Tragiska besparingar

Nu har Hässleholm utnämnt sig igen genom inslaget på SVT måndagen den 24 februari och det är inte på ett positivt sätt. Nu handlade det om stödet till studieförbunden som drogs in detta året i sin helhet av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. På TV kunde man följa en del personer med funktionshinder som spelar i…

Läs mer

Gör skolans omklädningsrum till en tryggare plats

Alla som sitter i barn och utbildningsnämnden, alla som arbetar i skolan och framförallt eleverna vet att omklädningsrummen är en av de största orosfaktorerna i dagen skola. Vi kan se det i de trygghetsenkäterna som skolorna gör, vi har hört rektorerna säga det och eleverna har vittnat om hur utsatt man känner sig. Vi har…

Läs mer
facebook Twitter Email