Interpellation angående Mötesplats Ljungdala

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Ingrid Nyman. När jag läste artiklarna om området Ljungdala i tidningen Norra Skåne blev jag bekymrad. Man fick uppfattningen att Ljungdala är ett otryggt och…

Läs mer

Inför hyrcykelsystem i Hässleholms kommun

Hässleholm är till ytan en stor kommun och då man ska handla eller skjutsa barn till aktiviteter är bilen ett naturligt transportmedel för många. Många resor kan helt eller delvis…

Läs mer

Sätt ut askfat och öka renhållningen

Monica Ero har lagt följande motion till Kommunfullmäktige i Hässleholm Askfat och ökad röjning/renhållning i centrala Hässleholm och övriga tätorter. Sedan det infördes rökförbud på allmänna platser har nedskräpningen ökat….

Läs mer

Renovera och starta upp Sösdala simhall igen!

På kommunfullmäktiges möte den 6 december 2018 så beslutade Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att Sösdala simhall skulle stängas. Stödet för att stänga Sösdala simhall hade man även av Sverigedemokraterna. Vi…

Läs mer
facebook Twitter Email