Ett EU för vanliga löntagare?

Sverige behöver ett Europa som fokuserar på det viktigaste igen – som försvarar demokratin, bekämpar klimathotet och står upp för schyssta jobb och villkor. Under de kommande veckorna kommer vi att särskilt fokusera på på jobben. Ska EU vara till för löntagare? Eller ska lönedumpning och otrygga arbetsplatser tillåtas i Sverige? Vi vill att EU…

Läs mer

Stor satsning för att stärka arbetet mot våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är omfattande samhällsproblem som orsakar stort lidande för många. Endast en bråkdel av våldet mot kvinnor och flickor kommer till det offentligas kännedom. Samhället måste aktivt arbeta för att upptäcka våldet och satsa mer på att förebygga att våld överhuvudtaget uppstår eller upprepas. För en feministisk…

Läs mer

Vi vill ha ett rött Europa

En röst på Socialdemokraterna i Europaparlamentsvalet är en röst för: Grundläggande demokratiska värderingar och rättigheter i Europa.Fler schyssta jobb.En offensiv miljö- och klimatpolitik.Minskade klyftor och ett rättvisare Europa.Krafttag mot gränsöverskridande brottslighet. Läs mer på:https://www.socialdemokraterna.se/engagera-dig/eu-val/

Läs mer

”Majoriteten” skjuter över målet

Den nya Miljö- och stadsbyggnadsnämnden visat vad den står för. I uppdraget att agera som Miljönämnd ingår att följa svensk lagstiftning i form av Miljöbalken och den ska tillämpas så att människors hälsa skyddas mot skador eller annan påverkan. Men idag fattade denna nämnd beslut om att häva den tidigare Miljönämndens beslut 2018-12-18, som innebar…

Läs mer
facebook Twitter Email