Gör en plan för bostad först

Motion till Kommunfullmäktige den 27 maj 2019

Vi behöver fler bostäder till alla i Hässleholm, även de som är bostadslösa i dag. För att få igång detta måste alla byggföretag, fastighetsägare och kommunen åläggas att precisera hur stor andel av lägenheterna i detaljplanen som ska vara avsedda för att kunna ta det bostadssociala ansvaret. Detaljplanen ska innehålla hur stor andel i procent…

Läs mer

Vad ska ni spara på?

I restalliansens budget för 2020 har man lagt 10,75 miljoner i besparing för Socialnämnden. Är detta ditt mål Robin Gustavsson? Var tänker du ta dessa besparingar? Det är 22 tjänster som du vill dra ner. Ska du lägga ner gamla Kvarngården i Stoby? Det räcker ändå inte, detta skulle endast innebära en besparing på 7,5…

Läs mer

Låt Kommunfullmäktige avgöra frågan

Efter att ha hört Stefan Larssons (M) svar på Joachim Fors (S) fråga angående ”pausen” på Estetiska programmet i Hässleholm så blir vi oroliga för programmets överlevnad. Stefan menar på att paus är något som skapar felaktiga förväntningar utan ska det bli en besparing så ska programmet läggas ner. Stefan Larsson måste vara instängd i…

Läs mer

En annan politik är möjlig

Svar på insändare i Norra Skåne från restalliansen till Johan Lindman. När jag blev politiskt aktiv var det för att jag drömmer om ett samhälle där alla får plats och kan bli sitt bästa. Jag vill inte sitta passiv och se en orimlig budget drabba de som inte har möjlighet att välja. Men även om…

Läs mer
facebook Twitter Email