Sveket mot de äldre och personalen på våra särskilda boende

Omsorgsförvaltningen bedriver verksamhet i tio särskilda boende inom Hässleholms kommun, varav nio är i behov av åtgärder för att få svalare inomhusmiljö. Boende inom enheterna är äldre personer med behov…

Läs mer

Uttalande angående Sverigedemokraternas och Moderaternas utspel om förändringar i skolstrukturen i Hässleholms stad

Socialdemokraterna har ej fått varit med i diskussionen om att förändra skolstrukturer i Hässleholms stad inte heller i ytterligare möten med Hemsö Fastighets AB som vi vet har förekommit. Därför…

Läs mer

Tre frågor till majoriteten

Socialdemokraterna har lämnat in tre frågor till måndagens kommunfullmäktige 30/1. Frågorna som handlar om Utbyggnad av spårkapaciteten, Information till kommuninvånarna angående delbetalning och Sösdala Simhall ser du via nedanstående länkar….

Läs mer

Är inte majoriteten överens?

På senaste mötet i Kultur och fritidsnämnden den 19 januari fanns detta ärende med på dagordningen: Justering av taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser.   Förvaltningen hade en tjänsteskrivelse med förslag till…

Läs mer
facebook Twitter Email