Fira 1 maj i Hembygdsparken

Vi startar på Stortorget med korvgrillning kl 13.00. Avmarsch till Hembygdsparken kl 14.00 till tonerna av Hässleholms musikkår.
Läs mer

Meddelande till våra medlemmar

Vi har inväntat besked från styret, M, KD och SD.  SD har beslutat att ge Hanna fortsatt fullt stöd vilket medfört att M och KD har avslutat samarbetet. Deras krav…

Läs mer

Förslag till ny Va-taxa för Hässleholms kommun

Det kan inte ha undgått någon att underhållet för VA-nätet, vattentäkter och reningsverk är starkt eftersatt. Kostnaderna för att åtgärda bristerna uppgår till mellan 2-3 miljarder kronor de närmsta åren….

Läs mer

Stå upp för era beslut!

När man läser insändaren i Frilagt den 12/2 ”Vad gör politikerna i Hässleholm” och brevet som gick ut till kommunens anställda så säger de styrande bl.a. följande:”Gällande Montessoriskolan samt Läreda-…

Läs mer
facebook Twitter Email