Insändare

SD vill skapa oro och konflikt

Svar på insändare 20/9 där Sverigedemokraterna säger sig vilja ”rädda” Hässleholmsgården. I onsdagens tidning kan vi läsa om att Sverigedemokraterna säger att de vill ”rädda” Hässleholmsgården och anklagar Moderaterna och…

Läs mer

Med makt följer ansvar och konsekvenser

SD suktar efter makt – men när de får den så skiter sig allt.

I tal, debatter, interpellationer, insändare och inte minst av Jimmie Åkesson själv hör vi ofta att Sverigedemokraterna aldrig får vara med och bestämma, att man saknar inflytande helt. När Sverigedemokraterna…

Läs mer

Förslag till ny Va-taxa för Hässleholms kommun

Det kan inte ha undgått någon att underhållet för VA-nätet, vattentäkter och reningsverk är starkt eftersatt. Kostnaderna för att åtgärda bristerna uppgår till mellan 2-3 miljarder kronor de närmsta åren….

Läs mer

Stå upp för era beslut!

När man läser insändaren i Frilagt den 12/2 ”Vad gör politikerna i Hässleholm” och brevet som gick ut till kommunens anställda så säger de styrande bl.a. följande:”Gällande Montessoriskolan samt Läreda-…

Läs mer
facebook Twitter Email