Insändare

Stå upp för era beslut!

När man läser insändaren i Frilagt den 12/2 ”Vad gör politikerna i Hässleholm” och brevet som gick ut till kommunens anställda så säger de styrande bl.a. följande:”Gällande Montessoriskolan samt Läreda-…

Läs mer

Negativa beslut om omsorg och omtanke

Som ett mantra har vi hört de styrande i Hässleholm, vi har majoritet, det är vi som bestämmer. I sak är det korrekt. Vidare hör vi återkommande att där finns…

Läs mer

Sveket mot de äldre och personalen på våra särskilda boende

Omsorgsförvaltningen bedriver verksamhet i tio särskilda boende inom Hässleholms kommun, varav nio är i behov av åtgärder för att få svalare inomhusmiljö. Boende inom enheterna är äldre personer med behov…

Läs mer

Klimatfrågan har inte tid att vänta

Sverigedemokraternas Paul Thurn och Ulf Berggren skriver om människors verklighet och om vanliga människor. Nog är det så att vanliga människor är du, du och jag. Vanliga människor är ingalunda…

Läs mer
facebook Twitter Email