Solidaritet i praktiken

Tillsammans kan vi stötta det lokala närings- och föreningslivet

Företagare och föreningar bidrar på flera sätt till samhället, inte minst med jobb och fritidsaktiviteter för våra medborgare. Därför är vi nu angelägna om att vi tillsammans stöttar det lokala närings- och föreningslivet. Jag vet att många är oroliga. Orolig för dig själv, för någon du älskar som tillhör en riskgrupp, eller för att ditt…

Läs mer

Socialdemokraterna kommer alltid att arbeta för en jämställd familjepolitik

Svar på insändare i Norra Skåne 16/3 2020 Linus Nilsson och Alexander von Uckermann, SD, skriver i sin insändare om Sverigedemokraternas familjepolitik och om hur andra partier har ”gått för långt” kring dessa frågor. Insändaren genomsyras av gammaldags förakt mot välfärdsstaten och politiken som verktyg för att ge kvinnor och män jämställda förutsättningar. Det talas…

Läs mer

Årsmötet den 19/3 inställt

Årsmötet för Arbetarekommunen där inställt pga pandemin. Återkommer med nytt datum när situationen är mer stabil.

Läs mer

Behåll fjärde tekniska året

Vi ser behoven i arbetslivet och vet att de som utbildas är attraktiva hos arbetsgivare och att det finns behov av kompetensen. Näringslivet har lagt ner mycket energi på att vi ska ha ett tekniskt fjärde år. Nu beslutar Moderaterna, Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna att lägga ner det fjärde året utan att lyssna av…

Läs mer
facebook Twitter Email