Tack för ert stora engagemang

Den 10 juni 2019 hade vi den stora budgetdebatten. Vi hade ett budgetförslag som var framtaget tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vår budget vann inte gehör utan det minsta blocket i Kommunfullmäktige bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna fick igenom sin budget. Man fick igenom den efter att man taktikröstade på Sverigedemokraternas budget. I vanlig…

Läs mer

En budget som andas framtidshopp och trygghet

Vi har den 4 juni förmedlat vår oppositionsbudget tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet till massmedia. Vår budget andas framtidshopp och trygghet. Vi har gjort allt vi kan för att stoppa Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas nedmontering av välfärden i Hässleholm.I deras budget finns stora neddragningar på personal och på generella nerdragningar.Vi har också tvingats till besparingar…

Läs mer

S-grupp på studiebesök

Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden har besökt Norrängsskolans växthus, som äntligen är i drift. En fantastisk anläggning som våra elever på Skog, mark och djur programmet driver.

Läs mer

Kostnader för att någon annan har sagt upp Förvaltningschef/skolchef

Initiativärende i Barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2019

Helt plötsligt får nämnden besked, de flesta via tidningen om att på initiativ av Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Hanna Nilsson (SD) så ska Förvaltningschefen/skolchefen sägas upp med omedelbar verkan. Kommunchefen får utföra detta uppdrag, då delegationsordningen är sådan. Ingen dialog med barn och utbildningsnämnden har genomförts inför beslutet om…

Läs mer
facebook Twitter Email