Kampen för kvinnans rättigheter lika aktuell idag som för 100 år sedan

På midsommarafton 1875 föds Nelly Thüring och växer sedan upp utanför Mala som yngsta barnet av åtta i en fattig familj med starka religiösa krafter omkring sig. Nelly Thüring är inte bara en del av Hässleholms historia. Hon är också en del av vår politiska historia. En del av vår demokratiska historia. 1921, första valet…

Läs mer

Var finns framtidstron för våra elever och för Hässleholms gymnasium?

Interpellation till Kommunfullmäktige den 27 maj 2019

När denna interpellation besvaras så har Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna troligen gjort upp om vilka gymnasieprogram som ska finnas kvar i Hässleholm. Beslut fattas den 20 juni i Barn- och utbildningsnämnden. Under läsåret 2019/2020 så vet vi att inga elever ska antas på Industritekniska programmet eller Estetiska programmet. Vidare har man beslutat att ta…

Läs mer

Gör en plan för bostad först

Motion till Kommunfullmäktige den 27 maj 2019

Vi behöver fler bostäder till alla i Hässleholm, även de som är bostadslösa i dag. För att få igång detta måste alla byggföretag, fastighetsägare och kommunen åläggas att precisera hur stor andel av lägenheterna i detaljplanen som ska vara avsedda för att kunna ta det bostadssociala ansvaret. Detaljplanen ska innehålla hur stor andel i procent…

Läs mer

Vad ska ni spara på?

I restalliansens budget för 2020 har man lagt 10,75 miljoner i besparing för Socialnämnden. Är detta ditt mål Robin Gustavsson? Var tänker du ta dessa besparingar? Det är 22 tjänster som du vill dra ner. Ska du lägga ner gamla Kvarngården i Stoby? Det räcker ändå inte, detta skulle endast innebära en besparing på 7,5…

Läs mer
facebook Twitter Email