Vi står upp för kvinnor och mäns lika rättigheter

För 100 år sedan tog man det första stora steget till allmän och lika rösträtt, detta genom beslut av 1919 och 1921 års riksdagar. Genom dessa beslut fördubblades den svenska väljarkåren och reformen innebar att kvinnor både fick rösträtt och att de kunde bli valbara till riksdagen. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett…

Läs mer

Medlemsutbildning om EU 8/4

Läs mer

Motion om Sösdala Simhall

På kommunfullmäktiges möte den 6 december 2018 beslutade en minoritet att Sösdala Simhall ska stängas. Vår uppfattning är att beslutet då det låg med i budget inte är utrett på rätt sätt. Beslutet är fattat utan några som helst konsekvensbedömningar varken vad det gäller för Sösdala som tätort eller ekonomiska konsekvenser. Politiker från olika block…

Läs mer

Motion om Vanneberga skola

På kommunfullmäktiges möte den 6 december 2018 beslutade en minoritet att Vanneberga skola ska stängas. Vår uppfattning är att beslutet då det låg med i budget inte är utrett på rätt sätt. Beslutet är fattat utan några som helst konsekvensbedömningar varken vad det gäller för eleverna på skolan eller de ekonomiska konsekvenser som det blir…

Läs mer
facebook Twitter Email