Aktuellt

Till era alla från oss alla!

Läs mer

Klimatfrågan har inte tid att vänta

Sverigedemokraternas Paul Thurn och Ulf Berggren skriver om människors verklighet och om vanliga människor. Nog är det så att vanliga människor är du, du och jag. Vanliga människor är ingalunda…

Läs mer

Vad har förändrats sedan valdebatten på Mötesplats Ljungdala i september

Thomas Lindells svar på majoritetens svar den 2 december på Thomas insändare i NSk den 29 november. M, SD och KD ger inget svar på varför Ryssland numera är en…

Läs mer

Sänkt reduktionsplikt – en lättnad?

Sverigedemokraterna i Hässleholm skriver under debatt den 22/11 att sänkt reduktionsplikt ger den kännbara lättnaden. För klimatet är det inte så självklart att det blir en kännbar lättnad. Tvärtom. Om…

Läs mer
facebook Twitter Email