Nyheter

Pressmeddelande angående förlikning

Fredagen den 2 februari 2024 I onsdags beslutade kommunstyrelsen att anta en förlikningsöverenskommelse med makarna Barnekow efter en tvist kring en avbruten detaljplan. Det här är det politiska styrets syn…

Läs mer

Vårt lokala handlingsprogram för mandatperiod 2023-2026

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vår välfärd. En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet.

Välfärden ger lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi och sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till…

Läs mer

Anna Wallentheim första namn på riksdagslista

Anna är överst på riksdagslistan för Skåne läns östra och norra valdistrikt. Irene Nilsson blir andra namn och Anders Wallentheim femte namn på lista till Regionsfullmäktige.
Läs mer

Oenighet om Socialnämndens budget – vårt initiativärende avslogs

PRESSMEDDELANDE. Vid socialnämndens sammanträde den 18 maj gavs en muntlig redovisning av nämndens ekonomiska prognos för 2021. På grund av höga kostnader för verksamheten barn och unga samt vuxna visar…

Läs mer
facebook Twitter Email