Första maj firas i Hässleholm

Läs mer

Uttalanden på den Skånska distriktskongressen 2018

UTTALANDE ANGÅENDE EN EXTRA SEMESTERVECKA Socialdemokraterna i Skåne föreslår ytterligare en lagstadgad semestervecka Mer tid för återhämtning måste till för att skapa ett friskare arbetsliv, stärka folkhälsan och öka människors frihet. Det är dags att lagstadga om rätten till ytterligare en semestervecka för alla. Svensk arbetsmarknad har under de senaste decennierna förändrats kraftigt. Produktiviteten har…

Läs mer

Kommunfullmäktigelistan till valperioden 2018-2022

Det var ett enhälligt medlemsmöte som i januari beslutade om vallistan till kommunfullmäktige för 2018-2022. Det är många med lång erfarenhet, men också några som kommer att göra debut i fullmäktige. Lena Wallentheim, Hässleholm Joachim Fors, Sösdala Lena Nilsson, Hässleholm Christer Welinder, Vinslöv Irene Nilsson, Hässleholm Johan Lindman, Hässleholm Camilla Lindoff, Hässleholm Benny Petersson, Sösdala Monica Ero,…

Läs mer

Våra gruppledare för nästa valperiod utsedda

På medlemsmötet den 21 november utsågs gruppledare för styrelser och nämnder samt nomineringar till Regionfullmäktige och Riksdagen. Samtliga val beslutades i enighet. Nominerade till Riksdagslistan blev Anna Wallentheim, Leif Nordin och Meta Jarl. Nominerade till Regionfullmäktigelistan blev Irene Nilsson, Anders Wallentheim, Lena Nilsson, Jonny Holst, Linda Ingvarsson, Leif Nordin, Meta Jarl och Annelie Cederberg. Det…

Läs mer
facebook Twitter Email