Vi står upp för kvinnor och mäns lika rättigheter

För 100 år sedan tog man det första stora steget till allmän och lika rösträtt, detta genom beslut av 1919 och 1921 års riksdagar. Genom dessa beslut fördubblades den svenska…

Läs mer

Medlemsutbildning om EU 8/4

Läs mer

Motion om Sösdala Simhall

På kommunfullmäktiges möte den 6 december 2018 beslutade en minoritet att Sösdala Simhall ska stängas. Vår uppfattning är att beslutet då det låg med i budget inte är utrett på…

Läs mer

Motion om Vanneberga skola

På kommunfullmäktiges möte den 6 december 2018 beslutade en minoritet att Vanneberga skola ska stängas. Vår uppfattning är att beslutet då det låg med i budget inte är utrett på…

Läs mer
facebook Twitter Email